Áp dụng mức phí tham quan thống nhất cho người Việt Nam và người nước ngoài

10:03 - Thứ Tư, 08/01/2020 Lượt xem: 5680 In bài viết

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, quy định rõ Danh mục các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm: phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý); phí tham quan di tích lịch sử (đối với di tích thuộc địa phương quản lý)...; lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh... Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, hình thức hoạt động tham quan của từng danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng để quy định mức thu phí phù hợp, nhưng phải bảo đảm: mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13-1-2020.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác