UBND tỉnh

Chỉ đạo tổ chức sự kiện hoa Anh đào - Mường Phăng - huyện Điện Biên

08:54 - Thứ Hai, 17/07/2017 Lượt xem: 2814 In bài viết
ĐBP - Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số: 1947/UBND-KGVX, về việc tổ chức sự kiện hoa Anh đào - Mường Phăng - huyện Điện Biên và lập dự án trồng hoa Anh đào phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Điện Biên và Công ty Cổ phần Hoa Anh đào Trần Lệ, nghiên cứu, đề xuất quy mô và hình thức tổ chức sự kiện hoa Anh đào - Mường Phăng - huyện Điện Biên, tại hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên từ tháng 11 - 12/2017.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng quản lý Nhà nước, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nội dung công việc; qua đó khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2017.

Tú Anh
Bình luận
Back To Top