Vấn đề hôm nay

Phát triển du lịch bền vững

08:37 - Thứ Sáu, 14/07/2017 Lượt xem: 3770 In bài viết
ĐBP - Điện Biên có nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú, đặc biệt là các loại hình du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, sinh thái và du lịch tâm linh. Trong đó nổi bật nhất là quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ - một trong mười di tích quốc gia đặc biệt được công nhận lần đầu tiên trong cả nước. Đồng thời có tiềm năng lớn về hệ sinh thái rừng, sông suối, hang động, suối khoáng nóng... thuận lợi cho việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Giai đoạn 2010 - 2015, hoạt động du lịch tỉnh Điện Biên có bước phát triển nhanh, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân.

Năm 2016, Điện Biên đón 480.000 lượt khách, tăng 14,28% so với năm 2015; trong đó lượng khách quốc tế đạt 80.000 lượt, tăng 14,2% so với năm 2015. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 710 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2015. Ước 6 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Điện Biên đạt 311.000 lượt, trong đó khách quốc tế 54.655 lượt. Tổng thu nhập từ hoạt động du lịch đạt  432 tỷ đồng.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Điện Biên đón 870.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 220.000 lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.

Đạt được kết quả đó, Điện Biên đã đề ra chủ trương, chính sách cụ thể, rõ ràng cho cả hiện tại và tương lai. Trước nhất là nỗ lực đổi mới các thủ tục hành chính để thu hút, mời gọi đầu tư, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện sớm các thủ tục kinh doanh, để cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thấy được sự cầu thị, tôn trọng của tỉnh đối với họ.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó xác định phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao... Để tạo động lực bứt phá cho ngành du lịch, trong thời gian tới, Điện Biên sẽ nghiên cứu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TW. Một mặt, có cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hoạt động theo cơ chế thị trường. Tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để huy động tối đa nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch. Trước mắt là điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trực tiếp liên quan đến phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tỉnh cũng xác định sẽ thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù. Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt ở những địa phương vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng...

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt nêu trên, tin rằng, trong tương lai gần, du lịch Điện Biên sẽ “cất cánh”, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

Tùng Lĩnh
Bình luận