Chính trịĐối ngoại

Chủ tịch nước tiếp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

09:23 - Thứ Tư, 15/08/2018 Lượt xem: 3513 In bài viết
Ngày 14-8, nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà ngành ngoại giao đã đạt được; nhấn mạnh những kết quả, thành tích to lớn của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó Bộ Ngoại giao giữ vai trò nòng cốt, có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước trước những thay đổi của tình hình thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cho rằng, là đội ngũ cán bộ công tác trên mặt trận đối ngoại, tiếp xúc với các trào lưu, xu thế mới, các cán bộ ngoại giao cần tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Ðảng và Nhà nước "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", nỗ lực góp phần tạo ra những chuyển biến trong tư duy và hành động nhằm đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh ngành ngoại giao cần chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong tình hình mới. Ðể làm tốt các nhiệm vụ quan trọng đó, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trưởng cơ quan đại diện không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, nắm bắt, xử lý thông tin, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, có những sản phẩm nghiên cứu, dự báo chất lượng cao, phục vụ tốt yêu cầu tham mưu; chủ động đưa ra sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và vị thế của Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu bật tầm quan trọng của việc gắn kết giữa đối nội và đối ngoại, giữa ngoại giao đa phương và song phương, giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Theo đó, ngành ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, giải pháp để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Mục tiêu Thiên niên kỷ. Các đồng chí trưởng cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực phục vụ cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững; tập trung nghiên cứu những mô hình, kinh nghiệm thành công, chưa thành công của các nước, nhất là các nước có điều kiện gần với Việt Nam để tham mưu cho lãnh đạo Ðảng và Nhà nước. Chủ tịch nước đề nghị phải coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là một nhiệm vụ quan trọng của cơ quan đại diện; mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào và công dân Việt Nam ở xa Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao kế cận, nhất là cán bộ cấp chiến lược, làm tốt nhiệm vụ "trồng người" trong ngành ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù đạt nhiều thành tựu, nhưng ngành ngoại giao cũng nhận thấy cần nỗ lực hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; khẳng định, toàn ngành ngoại giao quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết sức mình để đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa trong triển khai công tác đối ngoại của Ðảng và Nhà nước.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác

Back To Top