Chính trịĐối ngoại

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng

14:54 - Thứ Tư, 25/07/2018 Lượt xem: 4174 In bài viết
Chiều 24/7, Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” được tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh công tác tư tưởng, lý luận đang được hai Đảng, hai nước hết sức quan tâm.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một nội dung trọng yếu, nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, công tác tư tưởng, lý luận đã được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về nội dung, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã ngày càng rõ hơn, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của đất nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng bày tỏ mong muốn hai bên thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong đó có việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

 

Lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn tập” cuốn 2, 4, 6 từ tiếng Việt sang tiếng Lào.

Trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá chủ đề hội thảo lần này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.

Đồng chí nêu rõ những nhận thức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về một số vấn đề tăng cường, đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận, coi công tác tư tưởng, lý luận là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của hai Đảng; một số kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn; phát huy sự lãnh đạo của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Trong điều kiện mới, hai Đảng, hai Nhà nước cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tưởng, lý luận hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Cũng trong ngày 24/7, tại Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào đã diễn ra lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn tập” cuốn 2, 4, 6 từ tiếng Việt sang tiếng Lào.

Hồ Chí Minh Toàn tập là bộ sách kinh điển, phản ánh trí tuệ thiên tài của Hồ Chí Minh, cho thấy nhận thức sâu sắc của lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên con đường tìm đường cứu nước, xây dựng chiến lược, chiến thuật của cách mạng Việt Nam,  lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin trong nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng đất nước và tiến lên xã hội chủ nghĩa ở các nước kém phát triển.

Trên cơ sở hợp tác hữu nghị đặc biệt, sâu sắc, toàn diện và là việc triển khai hiệp ước hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam năm 2014, Đảng và Chính phủ hai nước Lào-Việt Nam đã nhất trí triển khai Dự án "Dịch sách Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào" và giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào phối hợp thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành nhiều công việc đúng tiến độ, như dịch, kiểm tra, biên tập, thông qua và in phát hành. Sau khi công bố hoàn thành việc dịch Quyển 1 Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào ngày 1/9/2017, nay công bố tiếp việc hoàn thành công tác dịch cuốn 2, 4 và 6 Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận