Chính trịĐối ngoại

Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân

15:24 - Thứ Sáu, 17/02/2017 Lượt xem: 3977 In bài viết
ĐBP - Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh trong công tác TTĐN góp phần nâng cao vị thế của Điện Biên trong xu thế hội nhập quốc tế, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh, thì năm 2017 công tác TTĐN cần hướng tới các hoạt động tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế; các chương trình, hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật, các hoạt động thể thao; tổ chức triển lãm, giới thiệu quảng bá về quê hương, vùng đất, con người, các di tích và phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Điện Biên; kêu gọi các nhà đầu tư tham gia các dự án phát triển kinh tế, du lịch tại Điện Biên. Trên khu vực biên giới, công tác TTĐN cần tập trung vào các hoạt động tăng cường đối ngoại nhân dân; tổ chức giao lưu văn hoá, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai bên biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, chủ động đấu tranh với các hành động vi phạm trật tự, an ninh biên giới...

Tại Kế hoạch 03-KH/BCĐ, ngày 10/2/2017, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ về công tác TTĐN có trách nhiệm thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động TTĐN thuộc phạm vi quản lý và phải báo cáo Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10/11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Bích Hạnh
Bình luận
Back To Top