Kinh tếĐầu tư

Khởi động với quyết tâm chính trị cao

10:39 - Thứ Tư, 30/12/2020 Lượt xem: 15292 In bài viết

ĐBP - Trên nền tảng đã được dựng xây từ nhiệm kỳ vừa qua và các nhiệm kỳ trước, ngay sau Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công đã “mở đường” để Ðiện Biên phát triển với quyết tâm chính trị cao, hành động cụ thể, rõ ràng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Sản xuất rau an toàn thu hút nhiều nông dân xã vùng lòng chảo Mường Thanh tham gia, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Trong ảnh: Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn bền vững tại Hợp tác xã trang trại sinh thái Ðiện Biên. Ảnh: C.T.V

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo động lực thúc đẩy đưa kinh tế - xã hội Ðiện Biên phát triển nhanh và bền vững… Mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đặt ra thể hiện quyết tâm chính trị của Ðảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn bước vào nhiệm kỳ mới.

Ðiện Biên thống nhất quan điểm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại. Trọng tâm là ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên, các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội tại TP. Ðiện Biên Phủ; các thị trấn, thị tứ, tạo động lực thu hút các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đầu tư vào các chương trình dự án phát triển các khu đô thị mới, khu thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí… Với sự thống nhất cao trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; sau nhiều cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh ta với Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, nhằm tháo gỡ khó khăn cho Dự án Nâng cấp Cảng Hàng không Ðiện Biên. Ðến nay nhiều tín hiệu đáng mừng khi cuối tháng 11 vừa qua Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng tại cuộc họp về các dự án mở rộng cảng hàng không; trong đó có Dự án Ðầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Ðiện Biên. Chính phủ thống nhất giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Ðiện Biên để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Ðiện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hiệu quả tổng thể của hệ thống hạ tầng hàng không do ACV quản lý.

Với trách nhiệm về phần việc được giao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn, TP. Ðiện Biên Phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức bị ảnh hưởng phải di chuyển để thống nhất phương án xây dựng hoàn trả các đơn vị, tổ chức nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng tại các điểm tái định cư (TÐC) số 1, số 3, số 3 mở rộng và điểm TÐC C13 thuộc dự án đang được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Ðể công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Bí thư Thành ủy Ðiện Biên Phủ Hà Quang Trung khẳng định, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn mang tính quyết định để hoàn thành phần việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho dự án. Chính vì vậy, thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, tiến độ và ủng hộ dự án. Các phần việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án đang được rốt ráo thực hiện với mục tiêu đặt ra đến tháng 5/2021 sẽ cơ bản đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các dự án, điểm TÐC.

Không chỉ quyết liệt, chủ động “nhập cuộc” thực hiện các chương trình, dự án; ngay sau đại hội thành công, một nhiệm kỳ mới mở ra với hàng loạt những chương trình hành động cho tỉnh ta tăng tốc. Xác định rõ mục tiêu cũng như nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện; Ðiện Biên tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, tập trung vào tiêu chí sinh kế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao ý thức thoát nghèo, tiến tới loại bỏ tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các hộ nghèo là người có công với cách mạng, hộ nghèo ở các huyện 30a cơ bản được hỗ trợ về nhà ở. Như một trong những chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đó là: Ðiện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ để tổ chức nhân rộng việc triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh. Phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói giảm nghèo; giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi “phên giậu”, kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc”. Ðó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng Ðảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Ðiện Biên đã và đang dồn sức lo cho nhân dân, nhất là người nghèo, yếu thế.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðiện Biên tiếp tục đẩy mạnh sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tính sáng tạo của các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện nghèo trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Khuyến khích, động viên người nghèo, hộ nghèo tự nguyện đăng ký cam kết vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tích cực thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hàng hóa, nâng mức thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo.

Với nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của đảng viên, nhân dân trong tỉnh; việc rốt ráo, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ngay sau đại hội với quyết tâm chính trị cao nhất là cơ sở, nền tảng quan trọng để Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác