Kinh tếĐầu tư

Quy hoạch xây dựng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu

08:18 - Thứ Sáu, 30/10/2020 Lượt xem: 31596 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến, góp phần khai thác tiềm năng và lợi thế trong việc phát triển đô thị. Các đô thị được lập quy hoạch chung xây dựng (hoặc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng) và từng bước triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng. Ðây là cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

Hiện nay, tỷ lệ quy hoạch chi tiết đô thị TP. Ðiện Biên Phủ mới đạt 29,2%. Trong ảnh: Toàn cảnh trung tâm TP. Ðiện Biên Phủ. Ảnh: Hoàng Hà

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ðiện Biên đến năm 2035, tầm nhìn 2050 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các cấp, ngành chức năng tỉnh đã tích cực triển khai công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng Quy hoạch (Sở Xây dựng) cho biết: Ðể nâng cao chất lượng các quy hoạch, quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng đô thị đã được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Từ bước lập nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch có đủ năng lực, nghiên cứu phương án thiết kế quy hoạch, đến việc lấy ý kiến các sở, ban, ngành, ý kiến của người dân, cộng đồng dân cư và công khai quy hoạch đều được đảm bảo dân chủ, khách quan. Cùng với đó, hàng năm tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá và xử lý, điều chỉnh các quy hoạch.

Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 29 quy hoạch được điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định, sự phát triển của tỉnh. Ðiển hình như 4 đồ án quy hoạch thị trấn tại các huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà, Ðiện Biên Ðông được lập và UBND tỉnh phê duyệt thời kỳ 1996 - 1998 đến nay không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các đô thị nên đã được điều chỉnh quy hoạch chung (điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tuần Giáo năm 2010; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ðiện Biên Ðông, thị trấn Mường Chà, thị trấn Tủa Chùa năm 2011).

Tương tự, trong quá trình triển khai các quy hoạch chi tiết tại các đô thị trên địa bàn tỉnh còn một số bất cập như vướng mắc về khâu giải phóng mặt bằng; nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị eo hẹp; địa hình đồi núi chia cắt dẫn đến các thông số kỹ thuật về độ dốc đường giao thông, san ủi mặt bằng chưa hợp lý... Vì vậy, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tại các huyện, thị xã, thành phố và đã ban hành 25 quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch các đô thị. Các quy hoạch được điều chỉnh cục bộ đảm bảo đúng quy định, không làm quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai dự án và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

Hiện nay toàn tỉnh có 10 đô thị. Các đô thị đều đã được lập và phê duyệt quy hoạch chung hoặc điều chỉnh quy hoạch chung, tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung. Thành phố Ðiện Biên Phủ là đô thị loại III, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị phải lập quy hoạch phân khu, tuy nhiên tỷ lệ phủ quy hoạch phân khu còn thấp (mới đạt 29,2%). Hiện nay thành phố đang tổ chức lập quy hoạch phân khu phía Bắc gắn với Quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Ðiện Biên với diện tích 1.174ha, sau khi được phê duyệt tỷ lệ phủ quy hoạch phân khu đạt 67,9%. Ðối với tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết, trung bình toàn tỉnh đạt 42,32%. Trong đó, TP. Ðiện Biên Phủ đạt 29,2%; huyện Tủa Chùa đạt 48,67%; Nậm Pồ đạt 30%. Hiện nay, một số huyện và TP. Ðiện Biên Phủ đang nỗ lực triển khai tổ chức lập các quy hoạch chi tiết nhằm nâng tỷ lệ phủ quy hoạch chi tiết toàn tỉnh lên 55%.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực song công tác quy hoạch xây dựng đến nay chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ phủ của quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung còn thấp; một số đô thị đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung từ năm 2012 nhưng công tác tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết triển khai rất chậm. Chưa có sự thống nhất giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất. Chưa thống nhất trong quy định về mục đích sử dụng đất, sự phân chia các nhóm đất, phân loại đất đai giữa quy định của Luật Ðất đai dẫn đến công tác cấp giấy phép xây dựng gặp vướng mắc. Việc hủy bỏ giấy phép quy hoạch thay thế bằng nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhưng lại chưa có quy định cụ thể về hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Văn Tâm
Bình luận

Tin khác