Kinh tếĐầu tư

Triển khai sớm nguồn vốn đầu tư công

08:59 - Thứ Tư, 26/02/2020 Lượt xem: 19425 In bài viết

ĐBP - Năm 2020, tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh là 2.425,9 tỷ đồng; trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 854,1 tỷ đồng và ngân sách Trung ương 1.571,8 tỷ đồng. Sau khi được Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính phân bổ nguồn vốn, UBND tỉnh đã triển khai phân bổ chi tiết theo quy định hiện hành ngay từ thời điểm cuối năm 2019. Ðồng thời, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Công trình đường giao thông nông thôn từ Nhà máy chè C3 - thôn Trại Trường (xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư cho biết: Ðến ngày 20/2, tổng vốn đầu tư do UBND tỉnh phân bổ là 2.297,8 tỷ đồng gồm: Vốn cân đối ngân sách địa phương 726 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương 1.571,8 tỷ đồng (trong đó chương trình mục tiêu quốc gia 633,5 tỷ đồng; vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu 515,2 tỷ đồng; vốn nước ngoài 423,1 tỷ đồng).

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020, huyện Mường Chà có 4 công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang và 18 công trình khởi công mới. Riêng năm 2020, theo kế hoạch, huyện Mường Chà dự kiến khởi công mới 5 công trình. Ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình huyện Mường Chà cho biết: Ngay từ đầu năm, khi UBND huyện giao vốn, đối với các dự án tiếp chi, Ban đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Ðồng thời, thực hiện giao vốn cho các đơn vị nhà thầu theo đúng nguyên tắc, quy định. Ðối với công trình khởi công mới, Ban tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm khởi công các dự án đủ điều kiện. Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, Ban áp dụng biện pháp đôn đốc kết hợp với chốt khối lượng đối với các đơn vị nhà thầu; công trình có khối lượng công việc hoàn thành sẽ được thanh toán, không đợi đến khi công trình hoàn thành mới giải ngân.

Những năm gần đây, nhìn chung tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh đạt mức trung bình khá so với cả nước. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 đạt 74,8% tổng kế hoạch vốn; năm 2019 tỷ lệ giải ngân đạt 76,78%. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn chậm ở một số nguồn. Nguyên nhân chủ yếu là do một số dự án đang gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng; một số dự án khởi công mới đang thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra còn một số nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ chức thực hiện như: Công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn; công tác giao kế hoạch vốn chậm so với yêu cầu tiến độ; vốn được phân bổ muộn.

Theo ông Nguyễn Phi Sông, năm 2020, kế hoạch vốn được Chính phủ triển khai sớm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành triển khai nhanh nên quá trình phân bổ vốn của tỉnh có nhiều thuận lợi so với các năm trước. Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư được phép kéo dài. Sở tập trung rà soát các trình tự thủ tục để sớm có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng kéo dài qua niên độ; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; rà soát kế hoạch vốn giao để tham mưu với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn, đảm bảo có thể giải ngân được trong năm. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định. Ðối với các dự án khởi công mới, Sở đã nỗ lực giải quyết mọi thủ tục đầu tư trong năm 2019. Do đó, trong năm 2020 chủ yếu tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát thực tế dự án để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh vốn các công trình. Hiện nay, Luật Ðầu tư công số 39/2019/QH14 đã có hiệu lực thi hành, tuy nhiên chưa có nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đang chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc; cập nhật các cơ chế, chính sách do Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành để đề xuất giải pháp chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Về phần thi công, Ban quản lý dự án (chuyên ngành của tỉnh và cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức triển khai. Ðối với các dự án phải giải phóng mặt bằng, các địa phương gắn công tác giải tỏa, đền bù với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công. Các chủ đầu tư phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top