Kinh tếĐầu tư

Tháng đầu tiên năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công gần 4.450 tỷ đồng

14:59 - Thứ Tư, 12/02/2020 Lượt xem: 12193 In bài viết

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31-1-2020, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương là 4.448,622 tỷ đồng, đạt 0,95% kế hoạch Nhà nước giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 0,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Giải ngân vốn đầu tư công tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Internet

Trong đó, vốn trong nước là 4.438,393 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,229 tỷ đồng.

Cụ thể, các bộ, ngành trung ương ước giải ngân đạt 46,198 tỷ đồng (vốn trong nước là 35,969 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,229 tỷ đồng), đạt 0,03% kế hoạch Nhà nước giao (cùng kỳ năm 2019 giải ngân 0%). Các địa phương ước giải ngân đạt hơn 4.402 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách địa phương), đạt 1,21% kế hoạch vốn nhà nước giao.

Cơ quan quản lý này cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án.

Tính đến ngày 20-1-2020, Bộ Tài chính đã nhận được quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 của 34/53 bộ, ngành và 46/63 địa phương với tổng số vốn phân bổ khoảng 243.144,382 tỷ đồng, đạt 51,67% so với kế hoạch Nhà nước giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ là 227.455,618 tỷ đồng.

Trên cơ sở số vốn đã phân bổ, một số bộ, ngành đã thực hiện nhập dự toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) như: Bộ Giao thông - Vận tải, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao.

Để bảo đảm việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đúng thời gian quy định, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương cần chú trọng các công tác chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm.

Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác