Kinh tếĐầu tư

Mường Chà kiên cố hóa giao thông nông thôn

09:17 - Thứ Hai, 29/10/2018 Lượt xem: 7727 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mường Chà có 221,3km đường cấp huyện; 536,6km đường trục xã, liên xã; 137,9km đường trục bản; 112,97km đường ngõ, xóm và 94,8km đường nội đồng. Những năm qua, với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mỗi năm huyện lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực khác với kinh phí hàng chục tỷ đồng; chính quyền các xã vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất… để kiên cố hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Qua đó, tạo diện mạo mới, thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn.

 

Ðường giao thông nội bản xã Hừa Ngài được bê tông hóa. Ảnh: Phạm Trung

Ông Vũ Ðức Son, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Chà cho biết: Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ kiên cố hóa giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Ðối với tuyến đường cấp huyện quản lý, tỷ lệ đường nhựa, bê tông đạt 52,13%, đường cấp phối đạt 22,84%; 30,68% tuyến đường trục xã, liên xã được nhựa, bê tông hóa và nhiều đường thôn bản, nội đồng được đổ bê tông kiên cố. Hàng năm, ngoài đầu tư mới, huyện Mường Chà đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn dự phòng ngân sách huyện và vốn khắc phục hậu quả mưa lũ của tỉnh để khắc phục, sửa chữa các công trình giao thông xuống cấp, hư hỏng do thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Hiện nay, huyện còn 1 tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã Huổi Mí là đường đất, đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Ở cấp xã, ngoài các tuyến đường trục xã thì các đường nội thôn, bản, liên thôn, bản tỷ lệ kiên cố hóa đạt thấp, phần lớn vẫn là đường đất chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Ðây đang là khó khăn rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ kiên cố hóa giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Xã Mường Tùng có 15 thôn, bản, trong đó 8 thôn, bản vùng thấp và 7 thôn, bản vùng cao. Những năm qua, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn được huyện quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư, từng bước hoàn thiện. Ðến nay, 13/15 bản có đường ô tô từ trung tâm xã đến bản đi lại thuận tiện 4 mùa, xã chỉ còn 2 bản vùng cao: Ðán Ðánh và Púng Trạng giao thông đi lại khó khăn vào mùa mưa. Còn lại, 100% đường nội thôn, bản thuộc các bản vùng thấp đã được kiên cố hóa. Ông Lò Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Tùng cho biết: Từ năm 2015 đến nay, bằng các nguồn vốn đầu tư: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, nguồn vốn Ailen, xã Mường Tùng được đầu tư bê tông hóa 3 tuyến đường nội bản: Nậm He, Huổi Sấy và Huổi Chá. Năm 2018, từ nguồn vốn Chương trình 135, tuyến đường từ trung tâm xã đi bản Nậm Piền dài trên 4km được đầu tư mở mới, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Hiện tuyến đường đang được nhà thầu gấp rút thi công. Theo kế hoạch, năm 2019, tuyến đường từ bản Nậm Piền đi bản Ðán Ðánh, Púng Trạng sẽ được khởi công. Như vậy, đến năm 2020, 100% đường trục xã đến các bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là các bản vùng cao, sâu.

Theo ông Hừ A Sử, Trưởng bản Nậm Piền, trước đây, đường từ trung tâm xã đến bản chỉ là đường dân sinh, mùa khô còn có thể đi xe máy nhưng đến mùa mưa thì đi bộ cũng khó. Năm nay, bản Nậm Piền được Nhà nước quan tâm làm đường mới, rộng rãi, ô tô đi lại thuận tiện, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Có đường giao thông, cuộc sống của bà con sẽ đỡ khó khăn, vất vả hơn trước.

Tương tự xã Mường Tùng, Hừa Ngài cũng được ưu tiên nguồn vốn để kiên cố hóa giao thông nông thôn. Hiện nay, 80% đường trục xã đã được bê tông hóa, chỉ còn đoạn từ bản Hát Tre đến trung tâm xã là đường cấp phối. Dự tính, đoạn đường này sẽ được đầu tư kiên cố hóa vào năm 2019. Các tuyến đường nội bản, liên bản phần lớn đang là đường đất nhưng vẫn đảm bảo đi lại thuận tiện. Ông Mùa A Thào, Chủ tịch UBND xã Hừa Ngài cho biết: Từ năm 2015 đến nay, xã Hừa Ngài được đầu tư bê tông hóa 3 tuyến đường giao thông nội bản: Há Là Chủ A, Phô Di Tổng và Há Là Chủ B. Ðặc biệt, năm 2017, tuyến đường từ quốc lộ 12 đến trung tâm xã dài trên 11km đã được bê tông hóa, góp phần giảm tải khó khăn trong mùa mưa.

Huyện Mường Chà luôn xác định phát triển hạ tầng giao thông sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hoàn thiện kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn là mục tiêu lớn, phải làm từng bước trong thời gian dài. Do đó, giai đoạn tiếp theo, huyện sẽ tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ và cân đối vốn ngân sách huyện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, sự đóng góp của nhân dân để hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn.

Phạm Trung
Bình luận