Kinh tếĐầu tư

Dừng khởi công mới các dự án nhóm C thuộc Chương trình 135 tại huyện Ðiện Biên Ðông

08:26 - Thứ Tư, 18/10/2017 Lượt xem: 4176 In bài viết
ĐBP - Năm 2017 tổng số vốn Chương trình 135 UBND huyện Ðiện Biên Ðông được giao là 13.887 triệu đồng. UBND huyện đã bố trí tiếp chi cho 10 dự án khởi công mới năm 2016 với tổng số vốn 8.827 triệu đồng (nhu cầu vốn năm 2018 của các dự án trên là 7.464 triệu đồng); dự kiến bố trí 5.600 triệu đồng cho 5 dự án khởi công mới.

Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả rà soát danh mục dự án, khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công năm 2017 thuộc Chương trình 135 huyện Ðiện Biên Ðông của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thì việc bố trí vốn cho các dự án như trên theo đề xuất của huyện Ðiện Biên Ðông sẽ làm kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án khởi công mới năm 2016 quá 2 năm theo quy định. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ðiện Biên Ðông dừng khởi công mới các dự án thuộc Chương trình 135, năm 2017; nguồn vốn còn lại (5.600 triệu đồng) tập trung bố trí tiếp chi cho các dự án đã và đang thực hiện. Ðồng thời rà soát, cân đối bố trí vốn từ các nguồn vốn khác nhằm triển khai thực hiện dứt điểm các dự án, tránh đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Quang Long
Bình luận
Back To Top