Kinh tếĐầu tư

Giải ngân gần 775,2 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển

08:29 - Thứ Sáu, 15/09/2017 Lượt xem: 3885 In bài viết
ĐBP - Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 do địa phương quản lý hơn 1.708,6 tỷ đồng (trong đó, vốn trong nước trên 1.92,8 tỷ đồng; vốn nước ngoài gần 315,8 tỷ đồng). Đến cuối tháng 8/2017, số vốn đã giải ngân trong toàn tỉnh gần 775,2 tỷ đồng (đạt 46,26% kế hoạch giao).

Theo đó, nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao nhất là vốn các chương trình mục tiêu (chương trình cấp điện nông thôn, miền núi hải đảo; hỗ trợ đầu tư xây dựng kế cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; vốn đối ứng ODA) giải ngân trên 145,7 tỷ đồng (đạt 63,27% kế hoạch). Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới) có tỷ lệ giải ngân thấp nhất khi trong 8 tháng đầu năm mới giải ngân được 153,5 tỷ đồng (đạt gần 40% kế hoạch).

Gia Linh
Bình luận
Back To Top