Kinh tếĐầu tư

Huyện Mường Ảng

Phát triển hạ tầng giao thông “Đi trước một bước”

09:06 - Thứ Tư, 28/09/2016 Lượt xem: 3300 In bài viết
ĐBP - Năm 2015, huyện Mường Ảng được Bộ Giao thông - Vận tải tặng Cờ Thi đua xuất sắc vì có thành tích nổi bật trong quản lý và phát triển giao thông nông thôn, miền núi. Có được kết quả đó là do những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của giao thông trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông

Huyện Mường Ảng hiện có 35km quốc lộ; 91,5km đường huyện và gần 800km giao thông liên xã, liên thôn bản, đường nội đồng. Ngoài quốc lộ, đường huyện cơ bản đã được thảm nhựa, bê tông hóa (183km) còn lại phần lớn các tuyến đường liên xã, liên thôn bản... là đường cấp phối, đường đất.

 

Đường giao thông nông thôn bản Co Hắm, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng được đưa vào sử dụng trong năm 2016. Ảnh: Phạm Trung

Năm 2011, UBND huyện Mường Ảng phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải lập Quy hoạch tổng thể công tác phát triển giao thông trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chi tiết. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp lý, tạo mạng lưới hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải với sự liên kết giữa các vùng trong huyện. Coi trọng công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông hiện có trên quan điểm: kết hợp chặt chẽ giữa phát triển hạ tầng giao thông với các ngành nghề kinh tế mũi nhọn khác, nhưng ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông trước một bước. Qua đó, làm tiền đề thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân.

Thực hiện nhất quán quan điểm đó, những năm qua huyện Mường Ảng đẩy mạnh việc nâng cấp và xây dựng mới các công trình kết cấu hạ tầng giao thông nối liền vùng có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xóa đói, giảm nghèo và phục vụ an ninh - quốc phòng; vùng chuyên canh với trung tâm huyện, hoặc nối liền với quốc lộ 279. Giai đoạn 2011 - 2015, từ các nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ; bố trí sắp xếp lại dân cư theo Quyết định 33 và Quyết định 193 của Chính phủ; vốn vay tín dụng ưu đãi; Nghị quyết 30a; WB... huyện Mường Ảng được đầu tư 351 tỷ đồng phát triển mạng lưới giao thông địa phương. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 237,62 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 113,38 tỷ đồng. Đầu tư phát triển giao thông đạt 70,2 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, hàng năm huyện còn làm tốt công tác xã hội hóa phát triển giao thông, đặc biệt là huy động nhân dân và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng tu sửa, cứng hóa mạng lưới giao thông nông thôn. Năm 2015, tổng giá trị xã hội hóa phát triển giao thông trên địa bàn đạt trên 700 triệu đồng.

Nâng cao chất lượng đầu tư

Song song với công tác huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, huyện Mường Ảng triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế. Việc đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tôn trọng đề xuất từ cơ sở. Các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế; tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp có trụ sở trên địa bàn huyện thường được ưu tiên lựa chọn, tuy nhiên phải đáp ứng các yêu cầu: khả năng tài chính, thiết bị, nguồn nhân lực. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý các công trình giao thông sau đầu tư. Trong đó, tập trung duy tu, bảo dưỡng, huy động người dân tham gia quản lý những công trình này được xem là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Hiện nay, 100% UBND các xã trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện tương đối hiệu quả việc quản lý, bảo vệ, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đường xã, các cầu, ngầm và đường bộ địa phương được giao quản lý.

Sau nhiều năm nỗ lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đến nay, huyện Mường Ảng đảm bảo giao thông thông suốt từ trung tâm huyện đến 100% các xã trên địa bàn. 7 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 91,5km, trong đó 67,80km là đường đá nhựa (chiếm 74,1%); 14,70km đường cấp phối (16,1%); còn lại là đường đất. Một số tuyến quan trọng đã được nhựa hóa, bê tông hóa như: Mường Đăng - Ngối Cáy - Ẳng Tở dài 26km; Búng Lao - Mường Lạn dài 13,6km; Búng Lao - Mường Bám (Thuận Châu, Sơn La) dài 10 km; từ km37 quốc lộ 279 đi - Nặm Lịch dài 13,3 km; km 30 quốc lộ 279 - xã Ngối Cáy dài 18,9 km; đường Mường Lạn - Xa Dung (Điện Biên Đông) dài 6km... đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Công tác xã hội hóa phát triển giao thông trên địa bàn cũng đạt được nhiều kết quả tích cực: từ năm 2011 đến nay, các cơ quan chức năng vận động nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cấp, xây dựng mới 18km đường giao thông nông thôn, với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Trong đó, được sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp trên địa bàn, người dân thị trấn Mường Ảng đã nâng cấp 48 đoạn đường bê tông nội thị; đường nối từ huyện lộ vào các bản với chiều dài gần 6.000m; làm mới và sửa chữa 4 cầu, cống, ngầm tràn; sửa chữa, nâng cấp lại toàn bộ hệ thống cầu treo dân sinh.

Mạnh Thắng
Bình luận