Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học Bác, nông dân Ðiện Biên thi đua sản xuất, làm giàu

08:54 - Thứ Năm, 26/11/2020 Lượt xem: 1679 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Hội Nông dân huyện Ðiện Biên đã gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua của hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Nông dân huyện Ðiện Biên có 21 cơ sở hội với 18.244 hội viên. Xác định học và làm theo Bác bằng chính công việc hàng ngày, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân.

Ông Lò Văn Lún, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ðiện Biên cho biết: Thời gian qua, Hội đã gắn việc triển khai Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, Hội đã xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của hội, như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Ðoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”... Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Thông qua các hoạt động Hội Nông dân huyện triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã phát động phong trào “cán bộ, hội viên nông dân đóng góp tiền, hiến đất, góp ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông”. Trong 5 năm (2015 - 2020), Hội Nông dân huyện đã vận động hội viên hiến hơn 20.000m2 đất; hàng tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Trung đoàn 82 (Quân khu 2) và hội viên nông dân các xã: Thanh Yên, Hua Thanh, Thanh Luông, Thanh Nưa tu sửa, nạo vét trên 7.000m kênh mương nội đồng và làm 2,5km đường dân sinh liên thôn, bản. Kết quả tích cực từ phong trào “cán bộ, hội viên nông dân đóng góp tiền, hiến đất, góp ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông” đã góp phần xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa việc học và làm theo Bác được các cấp hội nông dân huyện Ðiện Biên triển khai hiệu quả. Qua đó tác động tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn; từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động cũng như mọi nguồn lực trong nông dân, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh giỏi tiêu biểu. Ðiển hình như hội viên Hoàng Văn Vương, thôn Thanh Bình (xã Thanh Nưa). Năm 2019, ông Vương vay vốn ngân hàng 300 triệu đồng, cùng với số vốn của gia đình, ông đã đầu tư phát triển trang trại với diện tích 4.000m2; trong đó xây dựng chuồng trại nuôi lợn với quy mô 100 con lợn thịt, 5 con lợn nái, 1.500 con gia cầm và đào 2.000m2 ao thả cá với sản lượng trung bình 12 tấn/năm... Hàng năm gia đình ông Vương thu nhập trên 800 triệu đồng.

Thực hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Ðiện Biên đã tổ chức vận động, quyên góp hỗ trợ xóa 9 nhà tạm cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 27 triệu đồng. Ðồng thời, thực hiện có hiệu quả dự án bò luân chuyển với số lượng 90 con bò cho 90 hội viên; giải ngân vốn từ Quỹ hỗ trợ nhân dân cho hơn 100 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác của Hội Nông dân huyện Ðiện Biên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân; đã có 59 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân được các cấp khen thưởng.

Thu Phương
Bình luận