Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Trường THCS Vừ A Dính

08:41 - Thứ Hai, 23/11/2020 Lượt xem: 6552 In bài viết

ĐBP - Nhiều năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Trường THCS Vừ A Dính, xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo) đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường, trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên. Phong trào lan tỏa đi vào thực tế đã làm chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Một tiết dạy và học ở Trường THCS Vừ A Dính, xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo).

Ðể việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường THCS Vừ A Dính xác định: Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05 gắn với việc nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Từ nhận thức đó, hàng năm, bám sát vào chuyên đề học tập và làm theo Bác, Chi bộ, Ban Giám hiệu đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động năm học, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Ðảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và Ðào tạo phát động như: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Dạy tốt, học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy... để triển khai thực hiện. Các nội dung học tập và làm theo Bác đã được đăng ký bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên như: Ðưa việc làm theo Bác vào nội dung giảng dạy ở tất cả các môn học, đặc biệt là tích hợp vào môn Giáo dục công dân để giảng dạy cho học sinh; đạo đức nhà giáo và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên... Thông qua đăng ký việc làm theo Bác đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đặt lợi ích của tập thể, hiệu quả công việc lên trên hết, hết lòng vì học sinh, đồng thời thường xuyên tự soi mình, đối chiếu với những nội dung học tập của bản thân để bổ sung, sửa chữa, nhất là những mặt còn hạn chế, thiếu sót.

Ðể có cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên. Cùng với đó, hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ hay cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường, Chi bộ luôn chú trọng đánh giá, kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác qua công việc được giao gắn với phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật, đặc biệt là mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Việc khen, phê bình đối với cán bộ, đảng viên luôn được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, đề cao tinh thần xây dựng, tạo ra sự đoàn kết, gắn bó, cùng nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua trong giảng dạy và các hoạt động khác của nhà trường. Có nhận xét đánh giá hàng tháng, sơ kết rút kinh nghiệm cuối năm; thông qua việc nhận xét đánh giá, góp ý nhằm giúp đỡ từng cá nhân hoàn thành tốt nội dung đăng ký phấn đấu thực hiện từng năm.

Qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường THCS Vừ A Dính đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi cá nhân trên từng vị trí công tác của mình luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; tận tụy, tận tâm với sự nghiệp “trồng người”, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.

Kết quả, năm học 2019 - 2020, Trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, xếp loại chuyên môn khá trở lên; 9 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 100% học sinh hoàn thành nội dung môn học, tỷ lệ khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm số học sinh của nhà trường tham gia thi học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng và đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện. Riêng năm học 2019 - 2020, Trường đạt giải khuyến khích máy tính cầm tay cấp huyện; 5 học sinh đạt giải các môn văn hóa cấp huyện; 2 học sinh đạt giải ba môn giáo dục công dân cấp tỉnh…

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lôi cuốn, lan tỏa, Chi bộ Trường THCS Vừ A Dính tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện việc học tập, làm theo gắn với các phong trào thi đua, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh làm cơ sở, động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Bài, ảnh: Lường Phượng

(Trung tâm VH, TT - TH huyện Tuần Giáo)

Bình luận