Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể

12:36 - Thứ Năm, 23/07/2020 Lượt xem: 10722 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Hội Nông dân xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) đã gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua của hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội viên nông dân xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) tham quan mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để học hỏi, nhân rộng.

Hội Nông dân xã Trung Thu có 8 chi hội, với hơn 640 hội viên. Hội Nông dân xã xác định việc học tập và làm theo Bác, trước hết là sát cánh với đời sống của nông dân. Thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã khích lệ, động viên nông dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai và phát huy hiệu quả vốn sản xuất được đầu tư.

Bằng sự cần cù, chịu khó và tinh thần dám nghĩ, dám làm, những năm qua ông Vừ A Màng, thôn Trung Thu, xã Trung Thu đã xây dựng thành công mô hình, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi cho tổng thu nhập 80 triệu đồng/năm. Ông Màng chia sẻ: Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua của hội, tôi tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ðể phát triển kinh tế, tôi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả ở nhiều địa phương khác, áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới có năng suất cao. Trong công tác hội, trước hết tôi giáo dục con cháu, tuyên truyền họ hàng không di cư tự do, không theo đạo trái pháp luật, không buôn bán và sử dụng các chất ma túy; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn và đấu tranh bài trừ các hủ tục; phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Thào A Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thu cho biết: Thời gian qua, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiệm vụ chính trị được giao, Hội Nông dân xã đã chủ trì, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, Hội đã chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các phong trào lớn của Hội, như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Ðoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”... Từ đó việc học và làm theo Bác đã đi vào thực chất, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân trong xã.

Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tế địa phương, Hội Nông dân xã Trung Thu đã khuyến khích được nhiều gương điển hình. Tiêu biểu như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hội viên nông dân xã đã tự nguyện góp công, hiến đất cùng với vốn hỗ trợ của Nhà nước làm mới 9km đường nhựa, mặt đường rộng từ 3m - 3,5m; 8 thôn trên địa bàn đều có đường bê tông nội thôn, thuận lợi cho nhân dân đi lại trong mùa mưa. Ðồng thời vận động nhân dân đóng góp 257 ngày công xây dựng các tiêu chí NTM.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ông Thào A Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thu khẳng định: Phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; tổ chức hội phải tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời Nghị quyết của Ðảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương cho hội viên biết và cùng thực hiện. Các nội dung học và làm theo Bác phải gắn với công tác, phong trào nông dân và phù hợp điều kiện địa phương. Cán bộ hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhận thức của hội viên, người dân; tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở tạo sự nhất trí, động lực cho hội viên tham gia các phong trào, hoạt động.

Xây dựng NTM là chương trình lớn và toàn diện, huy động từ nguồn lực của Nhà nước, sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. Do vậy, Hội Nông dân xã Trung Thu xác định cần phải đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho nông dân thì mới vận động người dân đóng góp tiền, công lao động, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM. Trong thời gian qua, ngoài nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của xã, Hội đã giới thiệu và hỗ trợ cho nhiều hội viên, nông dân vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư các mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ đó, mỗi năm xã có 1 - 2 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi lại sẵn sàng tạo điều kiện tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về khoa học kỹ thuật, giống... để họ vươn lên trong cuộc sống. Ðến nay, Hội Nông dân xã có hơn 23 hộ hội viên có mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác của Hội Nông dân xã Trung Thu đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận