Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ đội Biên phòng tỉnh học và làm theo Bác

08:56 - Thứ Sáu, 28/02/2020 Lượt xem: 12898 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) của Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Ðiển hình là trong xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Na Cô Sa giúp người dân bản Na Cô Sa 2, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) dựng nhà ở. Ảnh: Mạnh Thắng

Ðể việc học và làm theo Bác thực chất, hiệu quả, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận, đơn vị toàn lực lượng trước hết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức theo kế hoạch, hướng dẫn của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BÐBP và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ như: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; học tập và làm theo phong cách ứng xử, phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, quần chúng, dân chủ, tự nêu gương của Hồ Chí Minh; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới... Việc học tập, quán triệt những nội dung trên gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay đã và đang góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh.

Song song với công tác tuyên truyền, BÐBP tỉnh tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo Bác. Ðảng uỷ, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã đề ra những chủ trương, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ liên hệ vận dụng. Cấp uỷ các cấp luôn rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình sát với từng vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, rèn luyện, phấn đấu sát thực tiễn chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Ðến nay, BÐBP tỉnh đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức trong từng lĩnh vực như: Ðối với cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm soát cửa khẩu, chuẩn mực đạo đức là “nhanh nhẹn, hoạt bát; niềm nở, kính trọng dân; lịch thiệp với khách quốc tế; thân thiện với doanh nghiệp; kiên quyết với tội phạm”; đối với cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần là “tận tình, chu đáo phục vụ cán bộ, chiến sĩ như phục vụ chính người thân trong gia đình mình”; các mặt công tác trọng tâm như: Tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn... cũng đều có quy định cụ thể. Năm 2019, 100% bí thư cấp uỷ, uỷ viên, cán bộ chủ chốt các cấp trong lực lượng BÐBP tỉnh xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch “học tập và làm theo Bác”, thực hiện tốt vai trò nêu gương trước tập thể và quần chúng. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được BÐBP tỉnh lồng ghép với các phong trào thi đua: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên mỗi ngày làm một việc tốt”; “Mỗi tổ chức đảng mỗi tháng có một chương trình hành động thiết thực”... Qua đó góp phần quan trọng giúp cán bộ,  chiến sĩ nhận thức đúng đắn, toàn diện về giá trị tinh thần, tư tưởng vĩ đại và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác.

Một trong những điểm nhấn về học và làm theo Bác trong lực lượng BÐBP tỉnh là phát huy tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, cấp ủy viên, chỉ huy các cấp đã bám sát phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau” phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong hoạt động thực tiễn; thường xuyên sâu sát cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp để kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sĩ. Việc “nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt đã tạo sức lôi cuốn, khích lệ quần chúng noi theo. Từ đó xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến hiệu quả… đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn lực lượng ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa.

Theo đánh giá của Ðảng uỷ BÐBP tỉnh: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2019 đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Ðiển hình của sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cụ thể như: Trong năm BÐBP tỉnh đấu tranh thành công 143 vụ án, chuyên án; bắt giữ 142 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 14kg hêrôin, 51kg ma tuý đá, gần 500.000 viên ma tuý tổng hợp, 24kg thuốc phiện. Trong công tác giúp dân, xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh đã đóng góp 1.570 ngày công giúp nhân dân trên địa bàn biên giới lao động sản xuất; tham gia làm mới và sửa chữa 86km đường thôn, bản; tu sửa 11km kênh mương thủy lợi; khai hoang phục hóa, hướng dẫn người dân canh tác 79,5ha lúa nước; sửa chữa và làm mới 57 căn nhà; giúp 260 hộ gia đình xóa đói... 

Mạnh Thắng
Bình luận