Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

15:24 - Thứ Hai, 06/05/2019 Lượt xem: 3556 In bài viết
ĐBP - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tư tưởng, đạo đức lối sống tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt, làm việc cũng như học tập của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

 

Cán bộ Hội LHPN huyện Mường Chà tuyên truyền, vận động hội viên bản Huổi Tó, xã Huổi Lèng thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chọn nội dung đột phá

Xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ðồng thời, chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Ðưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi bộ; ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến... Ông Nguyễn Ðức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự chuyển biến rõ nét, một trong những giải pháp quan trọng được các cấp ủy, địa phương xác định là việc tập trung thực hiện nội dung đột phá. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tế để xác định nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trên một số lĩnh vực quan trọng, như: Rà soát, siết lại cơ chế quản lý trên các lĩnh vực tài chính, tài sản công, tài nguyên môi trường; đổi mới tác phong, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... để cùng nỗ lực thực hiện.

Ðáng chú ý, một số đảng bộ xác định khá rõ các nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm, mang tính đột phá nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã - hội của tỉnh, Ðảng bộ thành phố Ðiện Biên Phủ xác định 2 nội dung đột phá cần tập trung thực hiện, đó là: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, dành 30% thời gian đi cơ sở để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả. Ðảng bộ huyện Ðiện Biên xác định nội dung đột phá cần thực hiện là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân thông qua việc xây dựng Ðề án “Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn”... Song song với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, tích cực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tạo sự thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian qua, một số vấn đề nổi cộm đã được các địa phương quan tâm giải quyết như: Huyện Ðiện Biên lựa chọn xử lý, đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm; xử lý khai thác cát, sỏi trái phép tại xã Noong Hẹt, Pom Lót; huyện Mường Chà tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, giải quyết kịp thời đền bù, giải phóng mặt bằng; TP. Ðiện Biên Phủ thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải tỏa, đền bù, hỗ trợ tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống...

Gắn với các phong trào thi đua

Cùng với việc tập trung thực hiện các nội dung đột phá, giải quyết các bức xúc, vấn đề “nóng” tại địa phương; trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, học và làm theo Bác còn được các cấp, ngành triển khai gắn liền với nhiệm vụ cụ thể và các phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Ðiểm nổi bật là mỗi phong trào thi đua đều phát triển mạnh, có nhiều sáng tạo, đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ðiển hình như phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” của hội phụ nữ; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của các cấp hội nông dân; đoàn thanh niên có phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Ðặc biệt, tại các địa phương, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, giúp người dân dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Ðồng thời, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng giúp các xã xây dựng nông thôn mới và liên doanh liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Ðến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới đã bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân, diện mạo nông thôn của các xã đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Hiện toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Bằng nhiều hình thức triển khai đa dạng, phong phú và những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy mỗi phong trào có quy mô và cách làm khác nhau nhưng đều là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc mà Bác đã dặn dò. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng. Ðây chính là những tấm gương sáng để mọi người noi theo, cùng có những hành động, việc làm thiết thực góp phần đưa phong trào học và làm theo Bác tiếp tục lan rộng.

Ðức Linh
Bình luận
Back To Top