Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Mường Nhé

Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

08:50 - Thứ Năm, 21/02/2019 Lượt xem: 4394 In bài viết

ĐBP - Trải qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Mường Nhé đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Chung Chải giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn chính xác cho nhân dân.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Từ nhận thức đó, cấp ủy các cấp huyện Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của Chỉ thị; 100% các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… thông qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, chuyên môn. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc kịp thời nêu gương điển hình, các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; phê phán nhận thức lệch lạc, lời nói không đi cùng với việc làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực của những tập thể, cá nhân. Năm 2018, Ðảng bộ huyện có 100% chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng được kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05.

Ðể việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào đời sống, Huyện ủy huyện Mường Nhé xác định mỗi tập thể, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực học tập phải đi đôi với làm theo, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ðặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 Huyện ủy huyện Mường Nhé đã phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Năm 2018, 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05. Ðồng thời, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... triển khai nhiệm vụ với thái độ khách quan, công tâm; tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện thiếu trách nhiệm, quan liêu và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp tích cực, đến nay những tồn tại về cơ bản đã được huyện Mường Nhé tập trung khắc phục, sửa chữa... Năng lực lãnh đạo của các chi, đảng bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Ðây cũng chính là nhân tố tích cực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Từ học và làm theo Bác, Mường Nhé đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; đem lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Tiêu biểu như cán bộ, chiến sĩ Công an huyện học Bác gắn với phong trào thi đua “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”… Năm qua, Công an huyện đã lập hồ sơ, đưa 13 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; xác minh, truy bắt 3 đối tượng truy nã; tội phạm và vi phạm về trật tự xã hội xảy ra 10 vụ (17 đối tượng) đã điều tra làm rõ 10/10 vụ. Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Hiện nay, huyện Mường Nhé đã có 13 trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng được 16 trường đạt chuẩn quốc gia.

Về xã Sín Thầu, chúng tôi nhận thấy sự “thay da đổi thịt” của mảnh đất và con người nơi đây. Ðường bản xanh - sạch - đẹp, khuôn viên nhà văn hóa rộng rãi với đầy đủ các thiết chế phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng bộ xã chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị 05, cùng với việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ðảng bộ đã có nhiều cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, như: Xây dựng nghị quyết sát tình hình thực tiễn địa phương, làm tốt việc tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới… Trong 3 năm, Ðảng bộ xã đã tích cực vận động nhân dân, nhất là đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trên nhiều lĩnh vực: Hiến kế, hiến đất, phủ xanh đất trống đồi núi trọc; đóng góp kinh phí tu sửa nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến nay, toàn xã trồng mới hơn 132,3ha rừng; phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 75%. Hiện nay, xã có hơn 200 hộ đạt gia đình văn hóa; 4/7 bản đạt danh hiệu bản văn hóa… Việc cụ thể hóa các phong trào thi đua đã góp phần đưa Chỉ thị 05 đến gần hơn với quần chúng nhân dân; đặc biệt, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Sầm Phúc
Bình luận