Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiều chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 05

08:43 - Thứ Tư, 01/08/2018 Lượt xem: 3712 In bài viết
ĐBP - Cùng với việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh đã tích cực, chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05) trong toàn Ðảng bộ. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ những việc làm thiết thực đã hình thành nhiều phong trào hành động sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Ðoàn Thanh niên Dân chính Ðảng tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn trao tiền hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo).

Ông Ðỗ Văn Ruẫn, Bí thư Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Ðảng ủy đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề, chủ đề về học tập và làm theo Bác bằng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05; các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, 2018 được thực hiện bằng nhiều hình thức, thu hút sự tham gia của 435 lượt là các đồng chí ủy viên ban chấp hành, cấp ủy cơ sở, báo cáo viên và lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc; 86/86 các chi, đảng bộ trực thuộc (đạt 100%) tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05 và các nghị quyết chuyên đề. Ban Thường vụ Ðảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung các chuyên đề 2017, 2018 với phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Trên cơ sở đó, nhiều đảng bộ, chi bộ đã xây dựng được các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức mang đặc thù của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị… Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Ðiển hình, như Ðảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác”; Hội thao rèn luyện sức khỏe theo Bác; Chi bộ Tỉnh đoàn phát động phong trào “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên tham gia…

Theo anh Ðặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn: Phong trào “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác” không chỉ là những dòng nhật ký, những bài viết ghi sổ mà tuổi trẻ Ðiện Biên đã có những hành động, việc làm thực tế tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác. Ðoàn viên thanh niên chủ động đăng ký và thực hiện các công trình phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội… góp phần thay đổi nhận thức về các chuẩn mực đạo đức cần hướng tới, tạo động lực để đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện. Từ năm 2016 đến nay đã có 475 tập thể, hơn 1.000 cá nhân trong nhiều lĩnh vực được đoàn các cấp tuyên dương, khen thưởng; 16/16 đơn vị, huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên điển hình. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên từng bước trưởng thành, các tập thể, cá nhân điển hình được phát hiện, tôn vinh, nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đoàn, hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận