Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội LHPN huyện Tủa Chùa

Học và làm theo Bác

09:30 - Thứ Hai, 30/07/2018 Lượt xem: 2484 In bài viết

ĐBP - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa hiện có gần 8 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 12 cơ sở hội và 143 chi hội. Thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”...

Bà Vi Thu Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tủa Chùa, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện trên cơ sở xây dựng các chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ. Ðồng thời, chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên, phụ nữ theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

Chị Lò Thị Mai chăm sóc đàn bò.

Học tập và làm theo Bác, hội phụ nữ trong huyện đã tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở để lắng ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ chuyên trách cấp huyện đã thường xuyên đi cơ sở trên với 150 lượt, tổ chức 36 cuộc tuyên truyền tại 12 xã, thị trấn với các nội dung về: phòng, chống mua bán người; bạo lực gia đình, các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội; hướng dẫn, triển khai thành lập các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, hàng năm, Hội chỉ đạo rà soát hộ phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân nghèo và có kế hoạch giúp đỡ cụ thể từng hộ với nhiều hình thức như: giúp đỡ ngày công, con giống, tiền mặt không hoàn lại hoặc cho vay không lãi, lãi suất thấp, giúp vay vốn ngân hàng, vay quỹ chi hội... để phát triển sản xuất. Hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội đã cụ thể hóa với nhiều hoạt động cụ thể được đông đảo hội viên tham gia. Từ đó, việc triển khai, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ. Học tập đức tính cần cù, tiết kiệm của Bác gắn với các hoạt động của hội, Hội LHPN huyện Tủa Chùa xây dựng được 2 mô hình tiết kiệm tự quản: “Ống tiền tiết kiệm” và “Tiết kiệm tại chi tổ”. Sau 2 năm đã nhân rộng được 53 nhóm với trên 1.000 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm lên đến gần 416 triệu đồng, giúp cho trên 300 hội viên vay không lãi để phát triển kinh tế.

Gia đình chị Lò Thị Mai, Chi hội Phụ nữ bản Ðun Nưa, xã Mường Ðun trước đây gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Song, nhờ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cùng với nguồn vốn vay ưu đãi của hội và sự động viên giúp đỡ của hội phụ nữ xã, bản; gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc. Hiện nay, mô hình chăn nuôi của gia đình chị luôn duy trì hơn 30 con trâu, bò trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập trung bình trên 80 triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả và thiết thực, Hội LHPN huyện Tủa Chùa đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể trong việc chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm, tập hợp đoàn kết phụ nữ trên địa bàn toàn huyện, xây dựng hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hội và địa phương.

Bài, ảnh: Lê Thị Chung (HÐND huyện Tủa Chùa)

Bình luận