Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

CNVCLÐ tỉnh học tập và làm theo Bác

10:23 - Thứ Hai, 28/05/2018 Lượt xem: 2714 In bài viết
ĐBP - Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Do đó, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam, LÐLÐ tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên gắn với trách nhiệm của từng cán bộ Công đoàn phụ trách các đơn vị.

Hàng năm, LÐLÐ tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch với nội dung cụ thể, thiết thực, chỉ tiêu phấn đấu, kịp thời triển khai đến các cấp công đoàn, tích cực phối hợp với chính quyền, thực hiện nghiêm túc. Tổ chức cho hàng chục ngàn lượt công nhân viên chức, lao động (CNVCLÐ) đăng ký các danh hiệu thi đua, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn phù hợp với tính chất, đặc thù của đơn vị, địa phương. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin hoạt động công đoàn, chuyên mục lao động và công đoàn, trang thông tin điện tử, các cuộc hội nghị, hội thảo, kết hợp các giải pháp để thực hiện. Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLÐ nghiên cứu, học tập các tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; học tập tư tưởng về “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt” trong CNVCLÐ, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn quan tâm, tạo mọi điều kiện để trên 7.000 lượt cán bộ được đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước; trên 45.000 lượt CNVCLÐ được học các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc, được tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công đoàn. Lồng ghép tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn, lãnh đạo quản lý, điều hành, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được coi trọng. Hàng năm, 85% CNVCLÐ trở lên đạt Lao động tiên tiến; công tác “luyện tay nghề, thi thợ giỏi” được một số doanh nghiệp tổ chức, duy trì. Phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” được CNVCLÐ nhiệt tình hưởng ứng, đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký, đạt tiêu chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước: Năm 2017, đạt 87% và 94% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLÐ diễn ra sôi nổi, liên tục từ cơ sở đến tỉnh, chất lượng ngày càng nâng cao. Hàng năm, LÐLÐ tỉnh đều phối hợp tốt với các ngành chức năng tổ chức thành công các giải cầu lông CNVCLÐ, giải bóng chuyền đoàn kết công nông binh, hội diễn văn nghệ quần chúng... đã thu hút trên 100.000 lượt CNVCLÐ tham gia. Các hoạt động xã hội được đẩy mạnh, đoàn viên lao động tích cực trích một phần tiền lương tiền công để đóng góp xây dựng các quỹ nhân đạo từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng. Huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của công đoàn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong ngoài tỉnh, CNVCLÐ đóng góp hàng tỷ đồng ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa Trường Sa”, ủng hộ xây dựng Ðài Tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa; khảo sát, hỗ trợ trên 20 tỷ đồng để xây dựng 5 lớp học mầm non, 14 nhà công vụ giáo viên, 250 mái ấm công đoàn, trao tặng hàng chục nghìn xuất quà, vật dụng sinh hoạt gia đình, đồ dùng học tập... để giúp đỡ công nhân lao động nghèo, học sinh, nhân dân các xã bản khó khăn... nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng... đây là những việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực của CNVCLÐ toàn tỉnh.

Phát huy tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thông qua hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động để được bàn, thống nhất quyết định một cách dân chủ, hiệu quả cao hơn. Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt để CNVCLÐ tham gia góp ý kiến với cán bộ lãnh đạo, với đảng viên theo quy định, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Kịp thời tập hợp những kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng báo cáo với Ðảng, Nhà nước các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLÐ; tích cực bồi dưỡng, giới thiệu 6.516 CNVCLÐ ưu tú được kết nạp Ðảng.

Khẳng định, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được CNVCLÐ toàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu gương mẫu trong các lĩnh vực, đã khơi dậy, phát huy trí tuệ, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện; đã có 5.280 đề tài nghiên cứu khoa học, 14.046 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh, cấp ngành, huyện đánh giá, công nhận đưa vào ứng dụng trong lao động, sản xuất và công tác mang lại giá trị gần 100 tỷ đồng; 21 CNVCLÐ được Tổng LÐLÐ Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo, 63 công trình sản phẩm được gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của Công đoàn tổng giá trị đầu tư trên 740 tỷ đồng; hàng trăm tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm đã được các cấp, các ngành khen thưởng; LÐLÐ tỉnh đã tặng hàng nghìn Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn và việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp tổng kết; số công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm tăng từ 75 - 85%, những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng công đoàn các cấp ngày càng vững mạnh.

Ðể đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực cả về chất và lượng. Thời gian tới các cấp Công đoàn tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đưa việc học và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về hành động, về ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương gắn kết với triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tăng cường tổ chức lấy ý kiến của CNVCLÐ tham gia đóng góp xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Coi trọng việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến. Cần có sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của các cấp Công đoàn và CNVCLÐ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Ðảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với chính quyền, sự gương mẫu của từng cán bộ lãnh đạo, từng đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đây là thước đo và là nhân tố quyết định sự thành công.

Phạm Thị The (LÐLÐ tỉnh)
Bình luận