Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giáo dục tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên

08:43 - Thứ Sáu, 11/05/2018 Lượt xem: 3412 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn TX. Mường Lay luôn quan tâm, chú trọng giáo dục tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cho đoàn viên, thanh niên theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và trưởng thành.

TX. Mường Lay hiện có gần 900 đoàn viên, thanh niên; trong đó 70% thanh niên là người dân tộc thiểu số, trên 40% sống ở khu vực nông thôn. Anh Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Thị đoàn Mường Lay, cho biết: Sau khi được quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị đoàn chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thị đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, phụ trách cơ sở, hướng dẫn cơ sở đoàn, chi đoàn triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, nội dung, yêu cầu. Ðến nay 100% cơ sở đoàn, chi đoàn đã bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nghị quyết của chi đoàn, để đoàn viên, thanh nhiên thường xuyên ghi nhớ và thực hiện. 100% cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản phù hợp, thiết thực, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được duy trì thực hiện và đổi mới thông qua hình thức thi viết tìm hiểu 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên; quán triệt trong các buổi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn các cấp, các khóa bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho đoàn viên ưu tú; tổ chức sinh hoạt dưới cờ cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong trường học... Thị đoàn tổ chức thường xuyên, liên tục các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền qua pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động... thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên trong toàn thị xã. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được các cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc chú trọng thông qua việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, các giá trị hình mẫu theo tấm gương của Bác để giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nội dung trên được các cơ sở đoàn gắn với Cuộc vận động “Tuổi trẻ Mường Lay học tập và làm theo lời Bác”, thông qua các đợt học tập, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn “Rèn luyện tác phong, lề lối cán bộ Ðoàn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Có thể thấy rằng, việc giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên TX. Mường Lay theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều cơ sở đoàn, chi đoàn trên địa bàn thị xã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện gắn các nội dung quan trọng của Chỉ thị, các chuyên đề theo từng năm với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của địa phương, đơn vị như: Vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh; phong trào thi đua phát triển kinh tế, xung kích vì cuộc sống cộng đồng... Ða số đoàn viên, thanh niên đã thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân làm theo tấm gương, đạo đức của Bác; chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với nhân dân, với tập thể; nhờ đó có những tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không chỉ vậy, sự thay đổi đó còn góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Ðảng, đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hải Phong
Bình luận