Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quảng Lâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09:25 - Thứ Hai, 19/03/2018 Lượt xem: 3344 In bài viết
ĐBP - Bí thư Ðảng ủy xã Quảng Lâm, Nguyễn Văn Thắng cho biết: Quảng Lâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, có 8 bản, 590 hộ/2.771 nhân khẩu gồm 5 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Mông, Kháng, Thái, Dao cùng sinh sống. Ðảng bộ xã có 126 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc.

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thời gian qua, Ðảng bộ xã đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai đến các chi bộ trong toàn Ðảng bộ, lồng ghép các nội dung của Chỉ thị để tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, trong đó chú trọng các chuyên đề gắn với đạo đức, tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên với nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ðồng thời, chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: Nâng cao tinh thần tự giác, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tiếp dân và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, phát động các phong trào thi đua ở cơ sở, phát huy vai trò của đảng viên trước quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, Ðảng bộ xã duy trì tốt việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Ðảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó đề xuất với Ban Thường vụ Ðảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Ðể từng bước đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ðảng bộ xã còn thực hiện tốt chủ trương bố trí đảng viên là người đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về dự sinh hoạt với các chi bộ, bản; tạo sự gắn kết mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác tại xã với đảng viên và nhân dân nơi cư trú, để vận động, lãnh đạo quần chúng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, trong đợt đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Ðảng năm 2017 vừa qua, Ðảng bộ Quảng Lâm có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém; có 7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Song song với công tác xây dựng Ðảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân luôn được Ðảng bộ xã chú trọng. Nhờ đó, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 1.332,8 tấn, bình quân lương thực đạt 447,41kg/người/năm (đạt trên 98% mục tiêu); an ninh lương thực được đảm bảo.

Các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa hộ đói giảm hộ nghèo”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”… để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Phụ nữ. Ðặc biệt là thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” có 40 cặp vợ chồng  (80 thành viên) đang sinh sống tại bản Quảng Lâm tham gia.

Việc “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Quảng Lâm. Thời gian tới, đảng bộ xã Quảng Lâm tiếp tục chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðẩy mạnh việc biểu dương, nhân rộng các điển hình, tiên tiến trong việc học tập và làm theo gương Bác nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp hơn nữa và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận