Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tà Lèng học và làm theo Bác

09:44 - Thứ Sáu, 16/03/2018 Lượt xem: 2596 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng bộ xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) xác định học và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm thiết thực.

 

Tiết mục múa của Ðội văn nghệ bản Tà Lèng, xã Tà Lèng.

Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Tân, Bí thư Ðảng ủy, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về những chuyển biến mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây thực hiện trong học và làm theo lời Bác. Trong công tác tuyên truyền, cùng với phát huy vai trò chi ủy, chi bộ, Ðảng ủy phân công Ðảng ủy viên, cán bộ chủ chốt xuống trực tiếp các thôn, bản đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về học và làm theo Bác, gắn với sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, chi hội đoàn thể. Từ nhiệm vụ cụ thể Ðảng bộ, các chi bộ, đảng viên xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương của Bác cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, trọng thực hành, lời nói đi đôi với việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng công việc, chương trình, dự án cụ thể. Chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nhân dân, tổ chức đoàn thể...

Thực hiện lời dạy của Bác: “Người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... theo chức năng tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trồng cây ăn quả thanh long, chanh yên, nhãn, chăn nuôi hươu, trâu, bò, cá, gia cầm, khai hoang, phục hóa... nhằm tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện xã đã đạt  17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Cùng với đó, cán bộ chuyên trách, công chức xã có nhiều chuyển biến về tinh thần thái độ, phong cách, lề lối làm việc; tận tình, chu đáo, văn hóa trong giao tiếp; kỷ luật, trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân ở bộ phận “một cửa”. Không sách nhiễu, không làm khó cho dân, không đùn đẩy công việc, lấy sự hài lòng làm chỉ số đánh giá hoàn thành công việc; dành thời gian sâua sát cơ sở để nắm vững tình hình... Ðoàn Thanh niên gương mẫu xung kích tình nguyện làm đường giao thông, ứng dụng khoa học trong sản xuất. Hội Nông dân giáo dục tuyên truyền vận động hội viên giữ vệ sinh môi trường, tín chấp vay vốn cho hội viên xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, cùng chính quyền vận động nông dân nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Công an xã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, Hội Phụ nữ xã với phong trào: “Hũ gạo tiết kiệm”, “5 không 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đi đầu trong xóa đói giảm nghèo...

Thời gian tới, dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần nỗ lực, vượt khó của Ðảng bộ và nhân dân xã Tà Lèng đã góp phần thay đổi đáng kể kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã.

Ðỗ Quang Khải (TP. Ðiện Biên Phủ)
Bình luận