Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cách làm hay trong học và làm theo Bác ở Ðảng bộ xã Nà Hỳ

09:36 - Thứ Sáu, 09/03/2018 Lượt xem: 3385 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Ðảng bộ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã có nhiều cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân... Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cũng như tinh thần cho nhân dân.

Ông Thùng Văn Vinh, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Nà Hỳ, cho biết: Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Ðảng bộ xã còn lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở... Việc triển khai lồng ghép nội dung học và làm theo Bác gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khoá XII được tập thể Ban Thường vụ Ðảng ủy xã nghiêm túc thực hiện. Ðồng thời, hàng năm trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ðảng ủy xã triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề với đa số đảng viên tham gia học tập, quán triệt. Sau khi học tập các chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác theo chuyên đề, đảm bảo đủ 3 nội dung về xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với thực hiện chuẩn mực “5 xây, 5 chống”. Trong quá trình thực hiện, Ðảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm.

 

Nhờ vận dụng linh hoạt, gắn việc học tập và làm theo Bác với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ðảng bộ xã Nà Hỳ đã vận động nhân dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông. Trong ảnh: Người dân xã Nà Hỳ thi công hành lang an toàn giao thông trung tâm xã.

Cùng với đó, một số chi bộ đã vận dụng linh hoạt, gắn việc học tập và làm theo Bác với chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Năm 2017, xã đã vận động được 90 hộ làm đường nông thôn tại bản Nà Hỳ 2; 138 hộ hiến đất để giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu trung tâm xã thuộc bản Nà Hỳ 1, 2, 3 và nhân dân bản Nà Hỳ 1, 2 hiến 7ha đất làm nghĩa trang... Ðặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 xã Nà Hỳ đã phát huy được vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn, bản luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ðồng thời, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... triển khai nhiệm vụ với thái độ khách quan, công tâm; tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thiếu trách nhiệm, quan liêu và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền xã. Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp tích cực, đến nay những tồn tại về cơ bản đã được xã Nà Hỳ tập trung khắc phục, sửa chữa... Năng lực lãnh đạo của các chi Ðảng bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Ðây cũng chính là nhân tố tích cực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nà Hỳ phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Cách làm hay, sáng tạo của Ðảng bộ xã Nà Hỳ trong học và làm theo Bác đã và đang xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận