Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

09:05 - Thứ Năm, 01/03/2018 Lượt xem: 3665 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW luôn được Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Ðảng; từ đó, tạo ra những chuyển biến sâu rộng, toàn diện cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Ðể tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ðảng ủy BÐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Cán bộ chủ trì các cấp tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ, giải quyết kịp thời những băn khoăn vướng mắc về tư tưởng, những đề xuất, kiến nghị của cơ sở, làm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tin tưởng và chấp hành nghiêm mọi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, không để xảy ra các trường hợp giao động về tư tưởng, thiếu yên tâm công tác, đơn thư khiếu kiện.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Si Pa Phìn thăm, động viên gia đình học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại Ðảng ủy BÐBP tỉnh đảm bảo nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm tập trung đi sâu vào công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Ðảng; chấp hành các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Ðảng; lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Qua kiểm điểm, tập thể Ðảng ủy, Ban Thường vụ Ðảng ủy BÐBP tỉnh và các đồng chí Ðảng ủy viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau kiểm điểm, Ðảng ủy, Ban Thường vụ Ðảng ủy BÐBP tỉnh và từng cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Ðồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ theo theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Cùng với đó, Ðảng ủy BÐBP tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp, hiệu quả hơn. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy chế, quy định, các lĩnh vực dễ nảy sinh các sai phạm, các cơ quan, đơn vị có vấn đề nổi cộm. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước. Kết hợp giữa kiểm tra, giám sát với việc phúc tra sau kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; xem xét và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Ðảng, kỷ luật quân đội.

Ðồng thời, Ðảng ủy BÐBP tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng đến công tác phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cấp ủy các cấp luôn quan tâm bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ nâng cao nhận thức về Ðảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang chi bộ để xem xét kết nạp Ðảng. Cấp ủy các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ được sinh hoạt, học tập, giao lưu với đoàn viên, hội viên các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn. Cấp ủy cơ sở định kỳ ba tháng một lần làm việc với ban chấp hành đoàn cơ sở, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên, hội viên để nghe đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất đối với cấp ủy, người chỉ huy đơn vị các nội dung liên quan đến hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Ðịnh kỳ mỗi năm một lần tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, những ý kiến đóng góp phê bình, đề nghị chính đáng của tổ chức quần chúng đều được các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trân trọng lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc và sửa chữa khắc phục khuyết điểm, đồng thời phúc đáp lại tổ chức quần chúng trong thời gian sớm nhất. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Có thể thấy rằng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Ðảng ở Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã tạo ra những chuyển biến sâu rộng, toàn diện cả về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Ðảng bộ; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ nội dung, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó phát huy tinh thần tự giác, tự rèn, tự học tập, nghiên cứu, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nề nếp chính quy, nhiều khâu yếu, mặt yếu đã được khắc phục, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận