Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở phường Mường Thanh

Làm theo Bác đã đi vào cuộc sống

09:51 - Thứ Năm, 11/01/2018 Lượt xem: 2956 In bài viết
ĐBP - Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hơn 1 năm qua, Ðảng bộ phường Mường Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ tiếp tục đưa Chỉ thị số 05-CT/TW về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng bước đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nằm ở trung tâm TP. Ðiện Biên Phủ, phường Mường Thanh có 32 tổ dân phố với 2.827 hộ dân. Ðảng bộ phường có 40 chi bộ với 958 đảng viên. Ðồng chí Trần Quốc Hải, Bí thư Ðảng ủy phường Mường Thanh, cho biết: Tiếp nối những nội dung của Chỉ thị 03, Ðảng ủy xác định quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Do đó, Ðảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Ðảng ủy phường đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 và triển khai đến các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của phường. Trong đó, Ðảng ủy yêu cầu từng chi bộ triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế và đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng ở các chi bộ. Ðặc biệt, trong quá trình triển khai phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả, 40/40 chi bộ trong Ðảng bộ tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 05, với 98% cán bộ đảng viên tham gia học tập. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng yêu cầu, mục đích, nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 trong tình hình mới và tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác; phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình… Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua để mỗi cán bộ đảng viên và người dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc làm cụ thể thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Ði vào từng nhiệm vụ cụ thể, Ðảng ủy phường tập trung chỉ đạo UBND phường thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc gắn với nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo ở cơ sở; tiết kiệm trong chi tiêu tài chính công, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Ðồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu người dân. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức tại phường có sự chuyển biến tích cực, chất lượng công tác được nâng lên, phục vụ tốt yêu cầu của người dân đến giao dịch. Ðồng thời, Ban Thường vụ Ðảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận giải quyết 16 đơn thư về lĩnh vực đất đai; trong đó, phối hợp với các phòng chức năng của thành phố giải quyết 4 đơn, tiến hành hòa giải 11 vụ… Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị là lĩnh vực “nóng” nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Do đó, Ban thường vụ Ðảng ủy phường đã chỉ đạo UBND tiến hành vận động thành công 5 hộ gia đình thuộc tổ 25 hiến đất làm đường bê tông tổ dân phố; vận động 39 hộ gia đình thuộc tổ dân phố 23 bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Hoàng Văn Thái đi ngã tư Khe Chít - Noong Bua… Ðảng ủy phường chỉ đạo UBND phường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, lực lượng cảnh sát khu vực 32 tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở các quy tắc tham gia giao thông, các hành vi vi phạm trật tự đô thị và các chế tài xử lý vi phạm, vận động nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn hóa (không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán, dừng, đỗ xe, trông giữ phương tiện không đúng quy định).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Ðảng bộ phường Mường Thanh đã và đang đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi cán bộ, đảng viên. Sự chuyển biến rõ nét và dễ nhận thấy nhất chính là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… trong cấp ủy, chính quyền và trong mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường Mường Thanh được nâng lên.

Hải Phong
Bình luận
Back To Top