Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nhiều chuyển biến tích cực

09:05 - Thứ Năm, 27/07/2017 Lượt xem: 3343 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05),  1 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP - AN), xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ vậy, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được xã hội và dư luận quan tâm…

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời chủ động tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo các cấp ủy chủ động tổ chức quán triệt, triển khai cho phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, có phân công nhiệm cụ thể, rõ ràng. Công tác tuyên truyền được các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền trực quan, văn hóa văn nghệ, giáo dục trong các nhà trường, sinh hoạt chi bộ, cơ quan đoàn thể...

 

Đoàn viên thanh niên xã Thanh Nưa và chiến sĩ Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2) giúp gia đình bà Lường Thị Pới, bản Nà Lốm, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) san lấp nền nhà.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị còn chủ động đưa nội dung Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhất là việc triển khai và thực hiện chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đến nay, 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh và các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong việc học tập và hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2017.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, bằng những cách làm hay, thiết thực trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và thành tựu từ thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách phong Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học và làm theo Bác dần đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới lề lối, tác phong làm việc; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiên phong, gương mẫu học và làm theo Bác, chủ động gần dân, sát dân, “nói ít, làm nhiều”, nói đi đôi với làm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

ĐVTN xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé giúp người dân bản Tả Ló San phát dọn đường đi.

Học và làm theo Bác ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn được dư luận quan tâm. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý, từng bước khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên một số lĩnh vực: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản; quản lý tốt một số chương trình, dự án; giải quyết kịp thời việc đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như đơn thư khiếu kiện của nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý kỷ luật một số đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật... Qua đó, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Tuy đạt nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05, song quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai chỉ thị còn hình thức, chiếu lệ, chưa gắn với thực tế cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên vận dụng xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác; chưa thành lập hoặc kiện toàn bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 05; vai trò tham mưu, đề xuất của bộ phận giúp việc chưa rõ nét, chủ động… Để phát huy thành tích, khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện việc học và làm theo Bác, theo đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, trong đó chú trọng đổi mới phương thức thực hiện; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể hàng năm. Mặt khác, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) của các cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, hình thức... Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên trong đời sống cũng như việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận