Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những chuyển biến bước đầu

08:55 - Thứ Sáu, 09/06/2017 Lượt xem: 4010 In bài viết
ĐBP - Sau 1 năm thực hiện, Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt Chỉ thị 05) đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc; có sự chủ động, đổi mới và sáng tạo. Nhất là trong khâu lựa chọn đột phá để tổ chức thực hiện, tạo những chuyển biến tích cực…

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng lúa nước.

Trên tinh thần nội dung Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh gắn với nhiệm vụ, tình hình, điều kiện cụ thể đã lựa chọn nội dung đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, qua đó bước đầu tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ. Quy chế làm việc, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu được xác định. Qua đó đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Công tác tuyên truyền được quan tâm đổi mới cả về hình thức và nội dung, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc, có dư luận trong nhân dân. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cũng như việc khắc phục những hạn chế, những vấn đề nổi cộm, vấn đề “nóng” được xã hội và dư luận quan tâm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Bước đầu thực hiện Chỉ thị 05, một số vấn đề tồn đọng trước đây trên địa bàn toàn tỉnh được tập trung xử lý. Tại TP. Điện Biên Phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn. Cụ thể, là sắp xếp lại cán bộ ở một số phòng, ban, xã, phường; đôn đốc các phòng, ban, xã, phường duy trì nghiêm túc chế độ làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên có đơn thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số tổ chức đảng và đảng viên). UBND thành phố cũng tích cực kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong công tác giải tỏa, đền bù, hỗ trợ tái định cư, tạo được sự ổn định, đồng thuận trong nhân dân.

Sau 1 năm triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng chất lượng, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tính đến cuối tháng 4/2017, toàn tỉnh có 26 đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; có kế hoạch cá nhân đăng ký thực hiện và đưa Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng; 2.088/2.601 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai cho 32.186/34.633 đảng viên được quán triệt và đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau khi học tập chuyên đề 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng tập trung rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Và cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top