Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mường Chà sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW

09:42 - Thứ Tư, 10/05/2017 Lượt xem: 3317 In bài viết
ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Mường Chà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã từng bước ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, đẩy lùi các biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Lý Nụ Phình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Chà, cho biết: Huyện ủy xác định quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 là nội dung trọng yếu thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Chính vì vậy, trên cơ sở kế thừa, phát huy những cách làm hay, hiệu quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với những cách làm mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Huyện ủy đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chính quyền, mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ. Trong đó, yêu cầu từng tổ chức triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế ở cơ sở; đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả đã có 48/48 chi đảng bộ, 2.017/2.247 đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Thông qua quán triệt, học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên. Nhất là cán bộ chủ chốt luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, sâu sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đóng vai trò tiên phong, gương mẫu Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết, từng bước khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện trong một số lĩnh vực, như: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản; quản lý tốt một số chương trình dự án; giải quyết kịp thời việc đền bù giải phóng mặt bằng, đơn thư khiếu kiện của nhân dân; tập trung chỉ đạo, quản lý tốt công tác bảo vệ rừng… Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kiên quyết xử lý các đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật bằng những hình thức cụ thể. Qua đó, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Hải Phong
Bình luận
Back To Top