Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị

12:10 - Thứ Ba, 14/09/2021 Lượt xem: 1637 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 14/9 đoàn giám sát của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do đồng chí Lò Thị Bích, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” tại Sở Nội vụ.

Đoàn Giám sát Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) làm việc với Sở Nội vụ.

Những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động và nhân dân, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị chính quyền các cấp. Năm 2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC cơ sở ở các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện được BCĐ cấp tỉnh đánh giá, xếp loại có 27/31 BCĐ xếp loại tốt, 4/31 BCĐ xếp loại khá.   

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ), hoạt động giám sát của đại biểu HĐND qua tiếp xúc cử tri đã kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay tại cơ sở. 5 năm qua, các Ban TTND tổ chức 647 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 247 vụ việc; Ban GSĐTCĐ thực hiện 860 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 244 sự việc... Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp được quan tâm, giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật. Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; công khai trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát có nhiều ý kiến, đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số nội dung: Việc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường; công tác tham mưu tổng kết, đánh giá sáp nhập, hợp nhất ở một số cơ quan, đơn vị; công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; việc sáp nhập thôn, bản; chất lượng, hiệu quả của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ; đưa tiêu chí thực hiện QCDC vào đánh giá, xếp loại CBCCVC hàng năm.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Nội vụ quan tâm đánh giá kết quả thực hiện QCDC trong 5 năm bằng hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của sở; thực hiện dân chủ cơ sở nơi làm việc; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong thực hiện QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị; kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với người đứng đầu; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện QCDC cơ sở trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác