Sở Tư pháp và huyện Nậm Pồ đứng đầu bảng xếp hạng về CCHC năm 2020

11:51 - Thứ Năm, 09/09/2021 Lượt xem: 3474 In bài viết

ĐBP - Ngày 9/9, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2020.

Năm 2020, kết quả chỉ số CCHC của 19 cơ quan, sở, ban, ngành đạt tỷ lệ điểm trung bình 79,88%. Sở Tư pháp là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng (92,51%); Sở Ngoại vụ đứng ở vị trí cuối bảng (69,78%). Đối với UBND cấp huyện, tỷ lệ điểm trung bình đạt 72,76%; có 9/10 địa phương đạt mức khá, trong đó huyện Nậm Pồ có tỷ lệ điểm trung bình cao nhất (77,03%) và thấp nhất là huyện Mường Nhé (56,17%).

2 lĩnh vực có tỷ lệ điểm cao nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (89,18%), cải cách tổ chức bộ máy hành chính (84,43%). 2 lĩnh vực có tỷ lệ điểm thấp nhất là hiện đại hóa hành chính (65,23%) và CCHC công (70,11%). Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt tỷ lệ khá (76,55%) cho thấy mức độ quan tâm, chỉ đạo sát sao của đa số lãnh đạo các cấp, các ngành với công tác CCHC.

Đại diện một số đơn vị đã đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC nhà nước. Trong đó tập trung nâng cao chỉ số thuộc các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hành chính; công tác CCHC công; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích và công tác tự kiểm tra, báo cáo CCHC…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương; từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch CCHC Nhà nước tại đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành mục tiêu CCHC của tỉnh. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị, địa phương đối với kết quả CCHC của đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC. Đánh giá, phân tích kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác