Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề toàn khóa ở Mường Nhé

Tạo đà đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

08:26 - Thứ Sáu, 27/08/2021 Lượt xem: 2359 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Nhé đã phát huy được vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân. Phát huy kết quả đó, hiện nay, Huyện ủy Mường Nhé đang tích cực triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa).

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé hướng dẫn cán bộ xã Mường Nhé xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa đối với từng cá nhân.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Mường Nhé đã lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các chuyên đề từng năm gắn với các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Đặc biệt, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức hội, đoàn thể như: MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi… đã cùng với cả hệ thống chính trị thi đua yêu nước, nhất là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm đáng kể (từ 74,02% năm 2015 xuống còn 58,43% năm 2020). Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thể hiện rõ nét ở vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Phát huy kết quả đó, đồng thời, căn cứ chủ đề xuyên suốt toàn khóa, hiện nay, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch học tập, thực hiện Chuyên đề toàn khóa để triển khai trong toàn Đảng bộ.

Trên tinh thần Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, đặc biệt xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chủ động tuyên truyền, học tập, quán triệt Chỉ thị là cơ sở để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội; ngay sau khi Huyện ủy ban hành Kế hoạch học tập, thực hiện Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai Chỉ thị đến các chi, đảng bộ, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về cơ bản, cán bộ, đảng viên nhân dân hiểu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị; qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức tổ chức thực hiện. Bà Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở căn cứ kế hoạch đã và đang tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để, khắc phục bệnh hình thức, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác.

Đảng bộ xã Chung Chải có 239 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trên tinh thần hội nghị học tập, quán triệt triển khai Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa do Huyện ủy tổ chức, Đảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức hội nghị ở cấp mình. Đặc biệt, sau hội nghị cán bộ đảng viên do Đảng ủy xã tổ chức, đến nay, cơ bản các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và đang tổ chức quán triệt, học tập. Ông Pờ Xè Chừ, Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải chia sẻ: “Để Chỉ thị đi vào thực tiễn, công tác tuyên truyền được chúng tôi làm thường xuyên, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, bản, phát trực tiếp trên loa phát thanh. Hơn nữa, xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong các phong trào, có như thế nhân dân mới học và làm theo”.

Cũng như xã Chung Chải, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Nhé đang tích cực triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên; dự kiến, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện sẽ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng hoàn thành xong trước ngày 30/8/2021; đối với các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã tổ chức xong trước 20/9/2021.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa là nội dung hết sức quan trọng. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện. 

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác