Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

12:42 - Thứ Sáu, 12/03/2021 Lượt xem: 1687 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (9/3), dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay chống dịch covid-19, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra, vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, phối hợp tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Nhìn chung, từ những kết quả thực hiện công tác năm 2020 cũng đã góp phần tạo thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, toàn ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn, như: Tập trung tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tính đến hết nhiệm kỳ qua, toàn ngành đã tham mưu hoàn thành 109 đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Trung ương để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Cùng với đó, công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có sự chuyển biến tích cực; công tác cán bộ có nhiều đổi mới; phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ đã có sự đổi mới; việc triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm nhưng cũng rất khiêm tốn cầu thị, lắng nghe… từ đó tạo sức lan tỏa trong toàn ngành…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một số những hạn, chế khuyết điểm của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, như: Đội ngũ cán bộ tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng chưa thật sự đồng đều, một bộ phận còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, thiếu kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phương thức triển khai công việc có lúc còn lúng túng, chưa khoa học, hiệu quả; tính tích cực, chủ động có nơi có lúc chưa cao; việc trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các địa phương cơ quan đơn vị một số nội dung đôi lúc còn chậm, chưa cụ thể, rõ ràng…

Phát huy những kết quả đạt, khắc phục tồn tại hạn chế năm 2020, năm 2021, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược; trong đó tập trung triển khai toàn diện đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, như: Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, kiện toàn, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, năm 2021, để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị đề ra như trên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, như: Làm tốt công tác tham mưu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị nghị Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về Tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của ngành; đồng thời xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác