Ðẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến

09:03 - Thứ Sáu, 05/03/2021 Lượt xem: 2130 In bài viết

ĐBP - Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử; tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp vừa mang lại lợi ích cho cả các cơ quan quản lý nhà nước. Xác định được điều đó, thời gian qua tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đã tiếp nhận 106.295 hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp và tăng tính công khai, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, theo thống kê, sau 3 năm đi vào hoạt động đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp xã chưa thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; số lượng cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ phát sinh qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn rất thấp; tỷ lệ hồ sơ quá hạn, trễ hẹn còn cao. Thống kê từ đầu năm 2021 đến nay, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, các sở, ngành mới chỉ tiếp nhận 1.255 hồ sơ; các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận 3.274 hồ sơ và các xã, phường, thị trấn tiếp nhận 4.442 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay có 10/18 sở, ngành chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến như: Giáo dục và Ðào tạo, Khoa học -  Công nghệ, Kế hoạch - Ðầu tư, Lao động, Thương binh - Xã hội, Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh… Trong 2 tháng đầu năm có 64/129 đơn vị cấp xã chưa phát sinh hồ sơ; trong đó nhiều nhất là các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa (10/12 xã, thị trấn chưa phát sinh hồ sơ); huyện Nậm Pồ (8/15 xã); Mường Ảng (6/10 xã, thị trấn)…

Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh công khai 2.156 thủ tục hành chính, trong đó có 237 thủ tục mức độ 3 và 327 thủ tục mức độ 4. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ có 10/18 sở, ngành phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4. Các sở, ngành chưa phát sinh như: Nội vụ, Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh… Cấp huyện có Mường Nhé và thị xã Mường Lay chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến còn bị quá hạn, trễ hạn, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, trong tổng số hồ sơ tiếp nhận đã giải quyết đúng hạn 89.055 hồ sơ (đạt 83,78%); còn 17.240 hồ sơ bị quá hạn, trễ hạn. Hồ sơ quá hạn, trễ hạn rơi vào cấp huyện và cấp xã là chủ yếu. Từ đầu năm đến nay, cấp huyện đã tiếp nhận 3.343 hồ sơ, trong đó trễ hạn và quá hạn gần 400 hồ sơ; cấp xã trễ hạn và quá hạn gần 780/4.551 hồ sơ, chủ yếu tại các xã trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ và các huyện: Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông, Mường Nhé, Mường Chà.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều địa phương, sở, ngành chưa phát sinh hoặc phát sinh hồ sơ trực tuyến nhưng còn thấp là do một bộ phận nhân dân và doanh nghiệp chưa biết hoặc chưa thực sự quan tâm nhiều đến các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Mặt khác, do thói quen dùng giấy tờ, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế (đặc biệt là khu vực nông thôn), tâm lý còn lo ngại về sự mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Cùng với đó, công tác tuyên truyền còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu còn thiếu, nhất là ở các xã vùng cao.

Ðể tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (trừ những dịch vụ công trực tuyến đang sử dụng trên các phần mềm của các bộ, ngành trung ương). Ðồng thời khai thác sử dụng hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính. Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thay vì nộp hồ sơ in giấy trực tiếp tại bộ phận “một cửa” theo truyền thống.

Bài, ảnh: Thu Phương
Bình luận

Tin khác