Tuần Giáo chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

09:20 - Thứ Tư, 03/03/2021 Lượt xem: 1199 In bài viết

ĐBP - Những năm qua Ðảng bộ huyện Tuần Giáo luôn chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Qua đó, góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Ðảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Xóm Chợ (xã Mùn Chung) xóa thành công bản chưa có chi bộ vào tháng 8/2018... Hiện chi bộ có 7 đảng viên. Ông Lò Văn Thắng, Bí thư Chi bộ bản Xóm Chợ chia sẻ: Ðể tạo nguồn phát triển đảng viên, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi họp dân kết hợp tuyên truyền công tác xây dựng Ðảng, đoàn thể vững mạnh, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân ưu tú đề nghị Ðảng bộ xã xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Ðến nay, Chi bộ đã phát triển thêm 4 đảng viên mới; riêng năm 2020 chi bộ giới thiệu 2 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên, nhân dân tích cực lao động sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 6/74 hộ.

Ông Quàng Văn Thiên, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Mùn Chung cho biết: Là xã vùng cao với hơn 90% dân số là đồng bào DTTS, do vậy khi đã xác định được hạt nhân ưu tú, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã chỉ đạo chi bộ trực thuộc cử đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Ðịnh kỳ báo cáo trước chi bộ những điểm mạnh, điểm yếu của quần chúng để nhận xét, đánh giá, góp ý xây dựng và hoàn thiện bản thân. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, quan tâm, giúp đỡ, khuyến khích, động viên quần chúng là người DTTS ở các bản vùng sâu, vùng xa tích cực học tập, rèn luyện, hăng hái lao động sản xuất, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước để được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Ðến nay, Ðảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc, đội ngũ đảng viên không ngừng tăng về số lượng và chất lượng với 170 đảng viên.

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Huyện ủy Tuần Giáo luôn chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Ðảng, đặc biệt là người DTTS, đảng viên nữ. Ông Nguyễn Duy Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Hàng năm Huyện ủy Tuần Giáo đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Bên cạnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng độ tuổi thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ... có đủ tiêu chuẩn về đạo đức lối sống, trình độ học vấn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để giới thiệu xem xét kết nạp Ðảng. Ðồng thời, Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh”.

Cùng với đó, Huyện ủy Tuần Giáo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ thôn, bản đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí phụ trách địa bàn tích cực sâu sát quần chúng nhân dân, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn... Ðồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước theo chuyên đề cụ thể; thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động xã hội, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn được những quần chúng tích cực, có động cơ phấn đấu chính đáng để tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp vào Ðảng.

Với cách làm chủ động, sáng tạo, hàng năm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Tuần Giáo đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ðến hết tháng 12/2020, Ðảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng (23 đảng bộ cơ sở; 31 chi bộ cơ sở). Năm 2020, toàn huyện kết nạp 166 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 230 đảng viên dự bị (vượt mục tiêu nghị quyết), nâng tổng số đảng viên lên 4.344 đồng chí (1.335 nữ; 3.115 là người DTTS).

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác