Sinh hoạt tư tưởng

Góp sức đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

09:18 - Thứ Tư, 03/03/2021 Lượt xem: 1476 In bài viết

ĐBP - Ông Nam và ông Bình là lãnh đạo về hưu, tham gia cấp ủy ở phố B. Cuối tuần qua, sau khi theo dõi sự kiện quan trọng của tỉnh, đó là hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuyện trò.

- Hội nghị tổ chức trang trọng, nghiêm túc; đại biểu đeo khẩu trang cẩn thận, thực hiện nghiêm giãn cách để phòng dịch ông ạ.

- Nội dung phổ biến quán triệt cũng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo chuẩn bị cẩn thận. Ðặc biệt, thấy rõ sự tâm huyết, quyết liệt của đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh khi quán triệt tinh thần hội nghị và cả trong chuyên đề phụ trách. Tôi tin rằng, nếu mỗi đại biểu dự hội nghị quyết tâm, thực hiện tốt được như tinh thần mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt, thì nhất định các mục tiêu nhiệm kỳ này của tỉnh ta sẽ được thực hiện thành công.

- Tôi cũng có niềm tin như ông. Nếu mỗi đại biểu nắm chắc nội dung, từ đó tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Ðại hội đến đảng bộ và nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Và quan trọng nhất là, làm được việc: Căn cứ chương trình hành động của Tỉnh ủy, chức năng, nhiệm vụ của cấp mình, cơ quan đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn để thực hiện...

- Thú thực, tôi nghĩ nhiều đến chuyện đưa nghị quyết Ðảng vào cuộc sống thế nào cho hiệu quả. Bởi, nói thế thôi chứ để cụ thể hóa nghị quyết sao cho phù hợp, sát yêu cầu thực tiễn tại từng cấp, từng cơ quan, đơn vị... là không hề dễ. Ông còn nhớ không, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nhắc nhở: “... Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít”.

- Ðúng là, chặng đường hiện thực hóa nghị quyết của Ðảng đòi hỏi sự quyết liệt, trách nhiệm của mỗi cấp ủy Ðảng, cán bộ đảng viên... Trong vai trò của mình, tôi với ông góp sức bằng việc làm tốt nhiệm vụ được giao, như tinh thần quán triệt của Bí thư Tỉnh ủy. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết hiệu quả (gắn với thực tế, bằng ví dụ thực tế, minh chứng bằng việc cụ thể...) chứ không phải là cái máy nói, phô tô văn bản. Nghị quyết đã được xây dựng từ thực tế, nay phải làm sao cho nghị quyết “sống” thực sự trong chi bộ, nhân dân, trên địa bàn; làm cho đời sống nhân dân đi lên, chi bộ mạnh lên...               

Thảo Vi
Bình luận

Tin khác