Hội Nông dân Mường Nhé xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

16:15 - Thứ Hai, 01/03/2021 Lượt xem: 1185 In bài viết

ĐBP - Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Mường Nhé đã chỉ đạo các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở bằng các việc làm cụ thể, như: Phát triển, tập hợp hội viên; đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Nhờ thường xuyên được cán bộ Hội Nông dân tuyên truyền, nông dân xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) đã nâng cao ý thức, chăm sóc vật nuôi tốt hơn trong điều kiện thời tiết giá rét.

Ông Thào A Tủa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Nhé cho biết: Ðể nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, Hội Nông dân huyện thường xuyên chỉ đạo cán bộ hội các cấp cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội; trực tiếp xuống cơ sở giúp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động những tổ chức cơ sở hội yếu kém. Ngoài ra, hàng năm, Ban Thường vụ Hội cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Hội Nông dân các cấp tại 100% các xã. Thông qua công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Hội kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội cho hội nông dân các cấp.

Bên cạnh đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ hội cũng là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chính vì thế, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thường xuyên nắm bắt tình hình biến động đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch hội các xã; các chi hội trưởng thôn, bản; rà soát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của đội ngũ chủ tịch, nguồn chủ tịch hội cơ sở và chi hội trưởng để xây dựng kế hoạch, đề xuất Hội cấp trên cũng như cấp ủy các cấp ủy bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện có 100 lượt cán bộ hội các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cũng như tham gia một số lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo ông Thào A Tủa, để tổ chức hội ngày càng vững mạnh, công tác phát triển hội viên được các cấp hội nông dân đặc biệt quan tâm. Ðể làm được điều đó, hàng năm, Ban Thường vụ Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức hội; vận động xã hội, huy động mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân. Ðặc biệt, với đặc thù của huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hàng năm, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Ðến nay, tổng số dư nợ mà Hội Nông dân huyện đứng ra ủy thác trên 85 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay, huyện có hàng trăm mô hình hội viên hội nông dân làm kinh tế giỏi các cấp. Ngoài phối hợp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn, Hội Nông dân huyện còn tạo mọi điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Ðến nay Quỹ Hỗ trợ Hội nông dân huyện đã quản lý 600 triệu đồng; trong đó giao 400 triệu đồng cho Hội Nông dân xã Mường Nhé quản lý nguồn quỹ cho 10 hộ vay vốn với mô hình nuôi trâu sinh sản; 200 triệu đồng giao cho Hội Nông dân xã Mường Toong quản lý cho 4 hộ vay vốn thực hiện mô hình nuôi trâu sinh sản… Thông qua các hoạt động trên, đã góp phần thu hút nông dân tham gia tổ chức hội; đến nay, toàn huyện có gần 5.000 hội viên hội nông dân, sinh hoạt tại 117 chi hội.

Ông Thào A Tủa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Nhé khẳng định: Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi cho hội viên nông dân, các cấp hội không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức hội, tích cực phát động, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, Ðại Hội Hội Nông dân các cấp đề ra... Với những nỗ lực đó, năm 2020, trong tổng số 11 cơ sở hội trong toàn huyện, có 10 cơ sở hội đạt chất lượng hoạt động từ khá trở lên, trong đó, 4 cơ sở hội vững mạnh (Hội Nông dân các xã: Chung Chải; Mường Toong; Quảng Lâm và Nậm Vì); 6 cơ sở hội khá (Hội Nông dân các xã: Leng Su Sìn, Pá Mỳ, Nậm Kè, Huổi Lếch, Sen Thượng, Mường Nhé); không có cơ sở hội yếu kém. Ðối với các chi hội, toàn huyện có trên 60% chi hội đạt chất lượng hoạt động từ khá trở lên.

Quang Long
Bình luận

Tin khác