Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ

Chú trọng nội dung, phương pháp giảng dạy

09:05 - Thứ Hai, 11/01/2021 Lượt xem: 852 In bài viết

ĐBP - Xác định đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là việc làm thường xuyên quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương. Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ luôn bám sát chức năng nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Ðể nâng cao chất lượng hoạt động, Trung tâm luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng phương pháp sử dụng phương tiện dạy học hiện đại; bồi dưỡng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy; tăng cường dự giờ để giảng viên cùng góp ý nâng cao chất lượng giờ học.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng được Trung tâm chú trọng, thực hiện kịp thời, đúng với định hướng của Trung ương, tỉnh và tình hình thực tiễn của huyện. Năm 2020, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức triển khai 7 kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Ðặc biệt đã tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Cùng với đó, Trung tâm thực hiện nghiêm việc quản lý đội ngũ giảng viên. Trước khi giảng viên lên lớp, ban giám đốc Trung tâm trực tiếp phê duyệt giáo án, sau mỗi chương trình đều tổ chức họp chuyên môn rút kinh nghiệm và góp ý sửa đổi nội dung bài giảng, bổ sung kiến thức để giảng viên ngày càng hoàn thiện hơn. Sau mỗi bài giảng, trung tâm tổ chức lấy ý kiến học viên để đánh giá giảng viên về nội dung, phương pháp, trách nhiệm, thời gian lên lớp... Việc quản lý sĩ số học viên được Trung tâm quan tâm kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng bỏ giờ, bỏ tiết học.

Trong năm 2020, Trung tâm Chính trị huyện Nậm Pồ đã mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 293 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh ở cơ sở cho 61 cán bộ, hội viên; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 147 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp quản lý Nhà nước, với 187 học viên; 1 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 51 học viên... Kết thúc mỗi khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 90% trở lên.

Ông Lò Văn Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Nậm Pồ cho biết: Những năm qua mặc dù trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng tại trung tâm sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn giải quyết công việc; góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Thời gian tới để thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, Trung tâm nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương một cách đúng đắn và phù hợp vào bài giảng. Củng cố, kiện toàn chức danh phó giám đốc Trung tâm chính trị huyện và 1 giảng viên chuyên trách; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo...

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top