Tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020

12:14 - Thứ Bảy, 09/01/2021 Lượt xem: 2538 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (9/1), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2020, ngành nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đề ra đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất. Nổi bật là hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Ngành nội chính đã phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng…

Tại hội nghị, một số ý kiến đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế như: Công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát; ở một số địa phương việc ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) chưa chuyển biến mạnh mẽ; việc thẩm định và tham gia ý kiến về công tác cán bộ tại một số địa phương vẫn còn khó khăn, vướng mắc…  

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Để góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, ngành nội chính Đảng đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định trong nội bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính địa phương theo Quyết định số 216-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top