Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

17:14 - Thứ Sáu, 08/01/2021 Lượt xem: 3349 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (8/1), đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển của đất nước. Phần lớn các đề án, phương án, kiến nghị của Bộ trình đã được cấp trên chấp nhận và công bố thực hiện. Bộ hoàn thành nhiệm vụ báo cáo Chính phủ, trình và bảo vệ thành công trước Quốc hội 6 đạo luật quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phối hợp phục vụ nhiều hoạt động, công việc hiệu quả. Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Bộ đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021 như: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ; hoàn thiện cơ chế, chính sách để sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ quản lý, điều hành...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Thời gian tới, ngành và các địa phương cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. Đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được thông qua; tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác