Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh

18:35 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 4048 In bài viết

ĐBP - Ngày 18/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 360 học viên là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lò Văn Tiến nhấn mạnh: Công tác bảo vệ BMNN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, là vấn đề hệ trọng đối với mỗi cơ quan, tổ chức. Công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh những năm qua ngày càng được chú trọng, tăng cường; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang được nâng lên. Cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm đầu tư, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ được củng cố, kiện toàn, góp phần phòng, chống hoạt động thu thập BMNN, giữ vững môi trường xã hội ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội nghị tập huấn nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức, kiến thức trong công tác bảo vệ BMNN, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học viên được nghiên cứu 3 chuyên đề do giảng viên Học viện An ninh Nhân dân và báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt, hướng dẫn, gồm: “Tình hình lộ, mất BMNN; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động thu thập BMNN của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; công tác phòng ngừa, đấu tranh trong tình hình hiện nay”; “Nội dung cơ bản của Luật bảo vệ BMNN năm 2018; Nghị định số 26 ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu trong công tác bảo vệ BMNN”; “Hướng dẫn thực hiện danh mục BMNN; đề xuất xác định, đóng dấu độ mật, sao, chụp, chuyển giao, phát hành tài liệu mật; thay đổi độ mật, giải mật; thời hạn bảo vệ BMNN, gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN; sử dụng hệ thống mạng, trang thiết bị, phương tiện; sử dụng sổ, biểu mẫu, dấu BMNN và việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ theo dõi công tác bảo vệ BMNN; bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ BMNN; thanh tra, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về BMNN”.

Văn Phú