Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức HĐND cấp quận, phường từ tháng 7-2021

09:55 - Thứ Hai, 16/11/2020 Lượt xem: 3356 In bài viết

Sáng 16-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, với 87,14% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bảng kết quả biểu quyết Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 1 về “Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh”, trong đó quy định chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND thành phố và UBND thành phố. Ngoài ra, chính quyền địa phương ở quận tại thành phố là UBND quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố.

Chính quyền địa phương ở phường tại thành phố là UBND phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết này, theo phân cấp của UBND thành phố, UBND quận, UBND thành phố thuộc thành phố và theo ủy quyền của UBND, chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc thành phố.

Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Điều khoản chuyển tiếp quy định việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại nghị quyết được thực hiện từ ngày 1-7-2021; HĐND, UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30-6-2021.

Nghị quyết cũng nêu rõ, kể từ ngày 1-7-2021, UBND quận, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại nghị quyết. Trường hợp chưa bổ nhiệm được chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường thì chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết cho đến khi chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, phường mới được bổ nhiệm.

Văn bản của chính quyền địa phương ở quận, phường được ban hành trước ngày 1-7-2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác