HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp kỳ thứ 15

12:19 - Thứ Ba, 10/11/2020 Lượt xem: 2870 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (10/11), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 15. Đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận và quyết định các nội dung: Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tiến hành miễn nhiệm và bầu cử, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa quy định của Thủ tướng Chính phủ; làm căn cứ cho việc lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tiếp tục bảo đảm việc phân bổ đúng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh số vốn 60,743 tỷ đồng thuộc ngân sách địa phương; 11,939 tỷ đồng vốn trong nước của các Chương trình MTQG, 5,370 tỷ đồng vốn nước ngoài của các Chương trình MTQG. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, vốn cân đối ngân sách địa phương là 60,743 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2020); 11,938 tỷ đồng vốn trong nước của các Chương trình MTQG; 5,370 tỷ đồng vốn nước ngoài của các Chương trình MTQG và 5,139 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Đối với quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất lĩnh vực nông nghiệp thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường; thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về 3 nội dung trên. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tiếp theo. Quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và thực tiễn phát sinh tại địa phương.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Mùa A Sơn. Đồng thời bầu đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác