Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung)

12:48 - Thứ Sáu, 16/10/2020 Lượt xem: 1226 In bài viết

ĐBP - Ngày 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Đáng chú ý, Luật đã thu hẹp phạm vi loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPLtheo trình tự, thủ tục rút gọn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Để bảo đảm các quy định mới của Luật được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, các bộ, ngành có liên quan tham mưu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả. Đồng thời tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của luật. Thứ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan cần làm tốt công tác phối hợp để triển khai hiệu quả kế hoạch triển khai luật năm 2020. 

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top