Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Ðiện Biên phát triển bền vững

08:48 - Thứ Ba, 13/10/2020 Lượt xem: 3456 In bài viết

Lò Văn Mừng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐBP - 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai chủ động, kịp thời và đạt kết quả tích cực. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ðồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Ðại đoàn kết tại thôn Pàng Dề A1, xã Xá Nhè (huyện Tủa Chùa). Ảnh: Phạm Trung

Xác định công tác tư tưởng là đặc biệt quan trọng, MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tiếp tục được tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác trong đời sống. Công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân được duy trì nền nếp và đạt kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tuyên truyền để bà con thấy rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, bằng nhiều hoạt động cụ thể, như: Tổ chức gặp mặt, tuyên dương người có uy tín tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp lễ tết... MTTQ đã thực sự gắn kết, phát huy tinh thần cống hiến của những người có uy tín để xây dựng cộng đồng dân tộc đoàn kết, tiến bộ, tuyệt đối tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực chủ động trong khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc...

Với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phối hợp triển khai thực hiện. Từ công tác tuyên truyền, vận động; sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong tổ chức thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá... đều được quan tâm phối hợp triển khai, góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cộng đồng. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua; MTTQ các cấp đã thực sự tập hợp, củng cố được khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Từ đó tạo được tinh thần đồng sức đồng lòng của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa biên giới đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ đời sống.

Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm qua, nhân dân đã hiến 165.407m2 đất làm đường nông thôn, làm nhà văn hóa, trường, lớp học; góp 47.480 ngày công lao động với trị giá trên 100 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm và ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam, mở rộng thị trường, nâng cao sức mạnh nội lực, khả năng tự chủ được nâng lên... Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng khắp có hiệu quả, đã xây dựng hơn 1.300 mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa giữa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; hơn 4.000 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với nhiều nội dung hoạt động thiết thực.

Bà con dân tộc Mông xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) thi giã bánh giày vui Tết Nào Pê Chầu. Ảnh: Quang Long

Trong nhiệm kỳ, MTTQ cũng phối hợp với Ðoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HÐND, UBND các cấp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp 7.177 cuộc tiếp xúc cử tri với 560.143 lượt người tham dự, ghi nhận 49.592 lượt ý kiến, kiến nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác tiếp công dân và phối hợp xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân; qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại các khu dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm. Nhiệm kỳ qua, đã có 1.196 nhà “Ðại đoàn kết” được xây dựng từ Quỹ “Vì người nghèo” mà các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Cũng từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo sửa chữa nhà ở; hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ học sinh nghèo đi học, người nghèo khám chữa bệnh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết...

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; góp phần kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, cách làm hay, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì giám sát 362 cuộc; tổ chức phản biện 5 cuộc. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện 1.711 cuộc giám sát; kiến nghị 500 vụ, việc. Các tổ hòa giải đã hòa giải gần 3.000 vụ, việc...

Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến. Tăng cường hiệp thương dân chủ; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát và hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Ða dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân theo hướng linh hoạt, mềm dẻo, coi trọng tính hiệu quả, vừa bằng tổ chức, vừa thông qua sức lôi cuốn, thu hút của các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Có thể khẳng định rằng, với sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên, cùng với sự phối hợp hiệu quả của các đoàn thể chính trị - xã hội, 5 năm qua MTTQ đã phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối của Ðảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn nâng cao đời sống...

Bình luận

Tin khác