Ông Nguyễn Văn Nuôi, tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

Ðổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương

09:41 - Thứ Sáu, 09/10/2020 Lượt xem: 1698 In bài viết

ĐBP - Là cán bộ nghỉ hưu, 88 tuổi đời và 66 năm tuổi đảng, tôi được chứng kiến bao đổi thay sau mỗi kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh. Mỗi giai đoạn có sự phát triển khác nhau song đều có dấu ấn đậm nét, giai đoạn trước làm nền tảng cho sự phát triển giai đoạn sau. Ðối với Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng bộ tỉnh, tôi kỳ vọng thế hệ lãnh đạo mới sẽ có sự lãnh đạo đột phá mọi lĩnh vực. Ðặc biệt là đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tạo xúc tác để cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp. Người lãnh đạo chủ chốt cần phải gần dân, sát dân, chủ động đối thoại với nhân dân. Ðây là chìa khóa, yếu tố tiên quyết để Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đoàn kết, nhất trí hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ðảng bộ tỉnh cần lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng tỉnh ta sẽ có bước đột phá về cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, hướng tới sự hài lòng của người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Tú Anh (ghi)
Bình luận

Tin khác