Vấn đề tuần này

Tự hào hai tiếng Ðiện Biên

09:27 - Thứ Sáu, 09/10/2020 Lượt xem: 2963 In bài viết

ĐBP - Ðiện Biên - mảnh đất cực Tây của Tổ quốc bước sang năm thứ 71 có tổ chức Ðảng (tính từ ngày thành lập Ðảng bộ tỉnh 10/10/1949 - 10/10/2020). Nhắc đến Ðiện Biên, không chỉ người dân trong tỉnh mà cả trong nước cũng cảm thấy tự hào. Vì rằng, chính mảnh đất này, cách đây 66 năm (năm 1954), Trung ương Ðảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu”... Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, và như sự trùng lặp ngẫu nhiên, những ngày này, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Ðiện Biên đang nô nức thi đua lao động, sản xuất nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào trung tuần tháng 10 tới.

Ngày trọng đại nhắc lại lịch sử để chúng ta nhớ thêm và tự hào về dấu mốc tháng 10/1949. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng ở các địa phương trong cả nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi... gặp nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, phong trào. Trước yêu cầu đó, Trung ương Ðảng thấy cần thiết phải có một tổ chức Ðảng để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện phong trào cách mạng ở những vùng này, trong đó có Ðiện Biên - Lai Châu. Ngày 10/10/1949, Ban Thường vụ Liên Khu ủy 10 quyết định thành lập Ban Cán sự Ðảng Lai Châu (tiền thân của Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu ngày nay). Ngày 2/12/1949, tại bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Ban Cán sự Ðảng Lai Châu công bố quyết định của Liên Khu ủy 10 về việc thành lập Chi bộ Ðảng Lai Châu gồm 20 đồng chí.

Việc ra đời Ban Cán sự Ðảng và Chi bộ Ðảng Lai Châu đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được dẫn dắt bởi một tổ chức Ðảng chân chính. Từ đó đến nay, ngày 10/10/1949 được lấy làm ngày thành lập Ðảng bộ tỉnh.

Qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và phát triển, Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi quan trọng, góp sức cùng toàn Ðảng và quân, dân cả nước vừa tiến hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân: Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, vừa xây dựng quê hương, đất nước phát triển theo con đường đi lên CNXH.

Có Ðảng dẫn đường, chỉ lối, nhân dân các dân tộc Ðiện Biên nguyện sắt son một lòng theo Ðảng, phục vụ cách mạng, nhờ đó tình hình chính trị ổn định, kinh tế không ngừng phát triển. Nhiều nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng gần đây, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá và ổn định; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục có bước phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo. Các chương trình, dự án trọng điểm được tập trung triển khai; đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư. Diện mạo khu vực nông thôn, thành thị thay đổi rõ nét...

Ðặc biệt, năm 2020 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,83%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 38,25 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách tăng 1,44 lần so với năm 2015 (vượt 4,16% so với mục tiêu Nghị quyết). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư...

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả khá quan trọng. Tổ chức cơ sở Ðảng đã phát triển rộng khắp từ tỉnh tới cơ sở, từ địa bàn vùng thấp tới vùng cao, biên giới. Hai nhiệm kỳ gần đây, Tỉnh ủy đều có nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Ðảng, đảng viên; trong đó chú trọng địa bàn khó khăn, các thôn, bản mới chia tách, thành lập, nơi chưa có tổ chức Ðảng, đảng viên. Ðây là những hạt nhân chính trị quan trọng, giúp tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân kịp thời, đúng đắn nhất.

Kỷ niệm 71 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh, hướng tới chào mừng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Ðiện Biên đều cảm thấy vinh dự, tự hào. Và càng phấn khởi, vững tin hơn khi trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; đầu nhiệm kỳ bị ảnh hưởng lạm phát kéo dài, năm cuối nhiệm kỳ ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng với các giải pháp, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, phù hợp của Ðảng bộ tỉnh, chính quyền các cấp, đến nay các mục tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu đã “cán đích an toàn”. Mục tiêu “phấn đấu xây dựng Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc” đã thành hiện thực.

Tùng Lĩnh
Bình luận

Tin khác